Historisk børsmåned

Vi har lagt bak oss en måned med historiske svingninger på verdens børser, både ned og opp. Coronautbruddet, og effektene som følger av ulike tiltak, er altoverskyggende.

For måneden sett under ett falt amerikanske S&P 500 12,4 prosent målt i USD, europeiske Stoxx 600 måtte tåle en nedtur på 14,4 prosent målt i EUR, mens nordiske VINX endte ned 2,4 prosent målt i NOK. For Oslo Børs ble nedgangen 14,8 prosent (OSEBX). På det meste var børsene ned 25-30 prosent fra toppen. Samtidig opplevde en rekke børser daglige svingninger helt opp mot ti prosent. Her hjemme opplevde vi også en kraftig kronesvekkelse i uroen.

Resesjon i sikte

I løpet av mars spredte coronaviruset seg raskt. Reiseforbud, karantener og "lockdowns" i land etter land ga en økonomisk bråstopp. Samtidig gikk antall permitterte og arbeidsledige i taket. Gjennom måneden beveget episenteret seg gradvis fra Italia og Sør-Korea, til Spania og USA. For Kinas del så vi tegn til at den verste smittespredning kan være over, og samtidig fikk vi signaler om at den økonomiske aktiviteten er i bedring. I eurosonen og USA ligger de største økonomiske effektene foran oss. Mange analytikere forventer et fall på 20-30 prosent i kvartalsvis BNP-vekst annualisert i andre kvartal. Samtidig forventes det en gjeninnhentning i tredje kvartal, og da i nesten samme størrelsesorden.

Tiltakspakker på løpende bånd

Sentralbankene kuttet rentene videre i mars, samtidig som ulike tiltakspakker ble lansert på løpende bånd. Den amerikanske sentralbanken (Fed) var nok en gang i front, med varsel om massive tilbakekjøp av stats- og boliglånsobligasjoner. Fed annonserte også kjøp av selskapsobligasjoner for første gang, samt tilbud om dollarlikviditet til andre sentralbanker. De to sistnevnte tiltakene var viktige i forhold til likviditetsskvisen i mange rente- og kredittmarkeder.

Finanspolitikk på rekordtid

Politikerne kom også på banen i mars, med enighet om hjelpepakker på rekordtid – langt raskere enn under finanskrisen i 2008. I USA er hjelpepakken hele 2.000 milliarder dollar, noe som tilsvarer ti prosent av BNP. Til sammenlikning var hjelpepakken under finanskrisen 800 milliarder dollar.

Veien videre …

Selv om markedene roet seg betraktelig inn mot månedsskiftet, må vi nok forvente at det vil svinge en god stund fremover. For langsiktige fondssparer handler det fortsatt om å beholde roen og tenke langsiktig. Vi vet også av erfaring at det lønner seg å kjøpe noen ekstra fondsandeler i nettopp slike perioder.

"Nothing in life and nothing that we do is risk-free"
Ken Salazar