Høstjakten i gang

Vi har lagt bak oss en børsmåned med positivt fortegn for de fleste børser. En markert oppgang for oljeprisen byr samtidig på muligheter for aktive forvaltere, i det som kan kalles for høstjakten.

For måneden sett under ett steg amerikanske S&P 500 0,6 prosent målt i USD, europeiske Stoxx 600 steg 0,3 prosent målt i EUR, mens nordiske VINX endte ned 1,9 prosent målt i NOK. Her hjemme steg en oljesmurt børs 3,5 prosent (OSEBX).

Oljeprisen hopper

Til tross for noe lavere vekstforventninger globalt, passerte oljeprisen 80 dollar fatet i september. Noen få dager ut i oktober var også 85 dollar notert. Kombinasjon av god etterspørsel og potensiell reduksjon av tilbudssiden knyttet til Iran, OPEC og Venezuela forklarer oppgangen i det korte bildet. For global vekst og energiavhengige land er høyere oljepris negativt. For oljeprodusenter og for næringen rundt er prishoppet etterlengtet. For aktive forvaltere som Delphi byr oljeprisoppgangen på investeringsmuligheter vi ikke har sett på en stund.

Rentene "normaliseres"

I september hevet den amerikanske sentralbanken renten for tredje gang i år. Med det har renten blitt hevet åtte ganger siden "normaliseringen" startet i 2015. God vekst i USA, med høy etterspørsel og stramt arbeidsmarked, bidrar til å løfte både lønnsveksten og inflasjonen. Det baner vei for en ny renteheving i desember, og ytterligere tre rentehevinger forventes i 2019. Samtidig bygger sentralbanken gradvis ned balansen, også det som en del av "normaliseringen". Renteoppgangen i USA baner på sikt vei for en oppgang i Europa også. Norge har allerede startet.

Handelskrigen ruller på

I september innførte USA toll på varer for ytterligere 200 milliarder dollar. Tollsatsen på ti prosent var lavere enn fryktet, men det flagges at den vil økes til 25 prosent dersom man ikke kommer videre i forhandlingene. Dessuten signaliserte USA at de umiddelbart vil gå til fase tre med å innføre toll på varer for resterende 267 milliarder dollar dersom Kina kom med mottiltak. Kina kom som ventet med mottiltak og økte toll på ytterligere 60 milliarder dollar. Kina reduserte imidlertid også sine tollsatser på en del av sin handel med utlandet. Vi kan også legge til at USA nå har blitt enig med Canada om en "ny" NAFTA-avtale.

Veien videre …

Avkastningen i aksjemarkedet kommer i rykk og napp. En stadig sprekere oljepris byr nå på muligheter innenfor en rekke sektorer. Høstjakten kan bli spennende i aksjemarkedene.

"Predicting oil prices is anyone's guess"
Søren Skou