Investerer i nordiske stjerneselskaper

Selskapene han kaller «Nordic champions» har en helt spesiell forutsetning for å lykkes, mener forvalter Adil Shah.

– Disse selskapene har veldig sterke globale markedsposisjoner. De har prisingsmakt og høye marginer. De er gode på produktutvikling, vokser gjennom oppkjøp, har bærekraftige styringsmodeller og får mest ut av sine ansatte, sier forvalter Adil Shah.

Sammen med Andreas Berdal Lorentzen forvalter han aksjefondet Delphi Nordic.

Fondet plukker ut og satser på «Nordic champions», en betegnelse på nordiske selskaper som er globale markedsledere i bransjen sin.

– Som Norden-forvalter er det utrolig gøy å følge utviklingen til disse selskapene. De har levert veldig god vekst de siste tiårene, og vi ser ingen grunn til at dette skal forandre seg i fremtiden. 
Aksjemarkedet har vært preget av mye uro de siste årene. Shah tror det kan være et godt tidspunkt å investere i stjerneselskapene.

– Vi ser ofte at markedsledere kommer sterkere ut av kriser og usikre tider. De klarer seg fordi de har en solid økonomi, mens mange av konkurrentene deres forsvinner. Dessuten tar de gjerne grep og blir enda mer effektive i nedgangstider, sier han.

 

Stilsikker forvalter

Shah har jobbet i bransjen i 15 år. Han startet i DNB kapitalforvaltning, og gikk etterhvert over til Sissener kapitalforvaltning, der han var i fem år. Deretter fulgte sju år i Eika kapitalforvaltning, før 37-åringen endte opp i Delphi. 

Investeringsstilene i de ulike miljøene har vært vidt forskjellige – fra å fokusere på kvalitetsselskaper til å finne selskaper som er underprisede.

– Det viktigste for meg har ikke vært hvilket selskap jeg har jobbet i, men hvem jeg har hatt som sjef. Der har jeg vært veldig heldig og har hatt sjefer jeg har lært mye av, sier Shah.

Med tre barn hjemme i Lørenskog og en altoppslukende jobb erkjenner han at det er travle dager.

– Det kan være hektisk med børskurser som endrer seg hele tiden og barna som skal følges opp. Men jeg ser ikke på forvaltning som en jobb. Det er heller en livsstil. 

– Ulempen er at man «alltid» er på jobb, men samtidig har jeg fleksibilitet i form av at jeg kan jobbe fra hvor som helst. Så skal det bli gøy når barna mine kan begynne å leke seg med sine egne porteføljer. 

Lukrativt investeringsunivers

Hele karrieren har Shah investert i det nordiske markedet. I tillegg til å være et spennende og variert univers – ofte kalt en verden i miniatyr – trekker han frem nærheten til selskapene han får som nordisk forvalter. 

– Jeg har vært i hundrevis av selskapsmøter og konferanser i løpet av årene. Det gjør at jeg kjenner det nordiske aksjemarkedet veldig godt. Den nærheten vi får her, får man ikke på samme måte når man jobber globalt, sier Shah.

Ifølge forvalteren er det flere faktorer som gjør det nordiske markedet interessant.

De nordiske landene har sterke statsfinanser som øker handlingsrommet for å støtte økonomien i nedgangstider. Landene har stabile lovverk og rammebetingelser, noe som gjør driften forutsigbar for næringslivet. I tillegg har de tilgang på en høyt utdannet befolkning.

Momentum og fundamental analyse

For å plukke stjerneselskapene bruker Delphi en blanding av trend og fundamental analyse. Det å være et kvalitetsselskap er ikke nok i seg selv. Selskapet må også ha et momentum. Delphi ser både på prisutviklingen og inntjeningsestimatene.

– Vi ser etter selskaper som allerede har en bra utvikling over tid, og som vi tror kommer til å fortsette trenden. Vi er en momentuminvestor som leter etter kvalitetsselskaper, forklarer Shah.

Nibe industrier, som produserer varmepumper, er et eksempel. Når det stilles stadig strengere krav til effektiv energibruk i byggene våre, er varmepumper en del av løsningen.

– Selskapet har gått veldig bra de siste årene, og aksjen er blitt relativ dyr med høye multipler. Men gang på gang har vi sett en enorm vekst i den underliggende driften. Det trumfer den høye verdsettelsen. Selv om aksjen har falt i perioder, har den kommet sterkt tilbake.

Investeringsfilosofien har sine klare fordeler, mener Shah.

– Som fundamentalinvestor er det lett å forelske seg i selskaper. Med momentum sitter du ikke som eier i selskaper som går dårlig for lenge. Hvis prisen på selskapet utvikler seg svakt over tid, er det kanskje noe forvalteren ikke ser, sier han.

– Det vil alltid være svake perioder, men momentum-strategien har vist seg å være overlegen over tid.