Inflasjonsfrykten avtar

Sterke makrotall og avtagende inflasjonsfrykt sendte markedene videre opp i juni. Amerikanske langrenter skled også nedover, men videre utvikling avhenger av hvorvidt inflasjonen klorer seg fast.

For måneden sett under ett steg amerikanske S&P 500 2,4 prosent målt i USD, europeiske Stoxx 600 steg 1,5 prosent målt i EUR, mens nordiske VINX endte opp 2,5 prosent målt i NOK. For Oslo Børs var oppturen på 1,3 prosent (OSEBX).


Langrentene falt tilbake

På tross av sterke inflasjonstall har både amerikanske langrenter og inflasjonsforventninger sklidd tilbake. Det står i sterk kontrast til utviklingen i første kvartal, hvor inflasjonsfrykt og et stigende rentenivå preget nyhetsbildet. Videre utvikling er knyttet opp mot diskusjonen om hvorvidt inflasjonsoppgangen er temporær eller ikke. Baseeffekter, slik som råvarepriser og flaskehalser tilknyttet gjenåpningen, taler til fordel for en temporær økning. Samtidig forblir fremtidig lønnsvekst en joker som kan føre til en mer varig inflasjon, noe vi sannsynligvis vet mer om i andre halvår.


Nedtrapping ventet

Den amerikanske sentralbanken (FED) er blant dem som fortsatt mener at oppgangen i inflasjonen er temporær. Likevel ser man nå for seg at rentene skal normaliseres i 2023, en fremskynding av tidligere prognoser. Det forklares i all hovedsak med oppjusterte inflasjons- og vekstutsikter. Per i dag handler institusjonen amerikanske statspapirer for 120 milliarder dollar per måned. Det er forventet at dette etter hvert skal trappes ned, og at FED vil annonsere dette til høsten.


Gjenåpning truet?

Vaksineutrulling fortsetter i stadig raskere tempo over store deler av verden. Likevel har man sett spredning av den nye deltavarianten av virus. Blant landene med høy delta-smitte finner man Storbritannia, Portugal og Russland. Til tross for økende smitte, virker det sannsynlig at vaksinene i stor grad beskytter mot alvorlige tilfeller og sykehusinnleggelse. Enn så lenge er det dermed lite trolig med nye lockdowns, eller at gjenåpningen er truet.


Veien videre …

Til tross for lavere inflasjonsforventninger, er den global økonomiske gjeninnhentingen fortsatt sterk, og støtter økt selskapsinntjening. Andre faktorer som stimulanser fra myndighetene og økt vaksinedekning støtter også fortsatt sterk økonomisk vekst, og i lys av dette fremstår aksjer fortsatt som et godt investeringsalternativ.

«Health is like money, we never have a true idea of its value until we lose it.»
Josh Billings