Inflasjonstoppen bak oss?

Konsensus venter en «soft landing» i 2023, samtidig som det forventes at inflasjonen topper ut. Sentralbankene har derfor signalisert saktere hevingstakt fremover.

Amerikanske S&P 500 steg 5,6 prosent målt i USD i november, europeiske Stoxx 600 endte opp hele 6,9 prosent målt i EUR. Nordiske VINX steg 6,4 prosent målt i NOK. Her hjemme var Oslo Børs opp 3,9 prosent.
Konsensus venter at vi i løpet av 2023 får en global resesjon. Med det menes en økonomisk oppbremsing med en signifikant økning i arbeidsledigheten, som i dag er på rekordlave nivåer. Vi skiller mellom en «soft» og en «hard landing». Med førstnevnte får vi en liten økning ledigheten, som flater ut og fortsatt blir værende på et lavt nivå. Sistnevnte innebærer imidlertid en kraftig økning i arbeidsledigheten. Forventningene virker å være tiltet mot en «soft landing», selv om det tidligere har skjedd ytterst få ganger og er vanskelig å få til. 

Mindre haukete sentralbanker

I takt med at utsiktene for økonomisk vekst har falt, har det kommet tydelige signaler fra den amerikanske sentralbanken (FED) om saktere hevingstakt på styringsrenten. Det har også sammenheng med at FED har gjennomført fire trippelhevinger på rad over sommeren. Uttalelsene om at vi går mot saktere hevinger var også en tydelig driver som bidro til å sende aksjemarkedet høyere. En annen faktor som bidrar til at sentralbankene kan tillate seg en noe mykere retorikk, er tegnene på at inflasjonstoppen ligger bak oss. 
 

Inflasjonstopp

Den foreløpige toppen i årstakten på totalinflasjon i USA lå på 9,1 i juni. For oktober har den falt ned til 7,7 prosent, og kjerneinflasjonen har kommet ned siste måned. Reversering av pandemirelaterte effekter som fraktkostander og forsyningskjedeproblematikk støtter videre fall i inflasjonen. Det gjør også fallet vi har sett i energipriser. Det er likevel ikke gitt at vi kommer tilbake til målet om to prosent inflasjonsvekst. For å få til det er det sannsynlig at sentralbankene må bremse økonomien nok til at vi ser et svakere arbeidsmarked hvor også lønnsveksten kommer ned. 

Veien videre

Mindre haukete sentralbanker og økt visibilitet på at rentetoppen ligger nærmere har helt klart vært en positiv driver for aksjemarkedene i det siste. Samtidig er det fortsatt usikkerhet rundt økonomien og hvordan vil kunne slå ut på fremtidige inntjeningsestimater. Gitt inflasjonsbeskyttende egenskaper og utsikter mot en rentetopp virker aksjer fremdeles som et godt investeringsalternativ for langsiktig sparing.