Investorene endret fokus

Gjennom mai så vi en kraftig bransjemessig vridning, hvor først og fremst råvarerelaterte bransjer korrigerte kraftig tilbake. Aksjemarkedene som sådan, steg likevel videre.

For måneden sett under ett steg amerikanske S&P 500 1,4 prosent målt i USD, europeiske Stoxx 600 la på seg 1,6 prosent målt i EUR, mens nordiske VINX steg 2,9 prosent målt i NOK. Samtidig som råvarerelaterte bransjer falt i mai, løftet de mer defensive bransjene, telekom, ikke-syklisk konsum og farmasi, børsene. Bildet var relativt likt i de fleste aksjemarkeder. Raske skift i markedssentimentet er av natur svært vanskelig å forutse, og de tar tid å tilpasse seg.

Makrobildet holder seg

De globale makrotallene holder stand, tross støy fra Trump, europeiske valg og flere alvorlige terrorhendelser. Industri- og selskapstallene utmerker seg spesielt, mens konsumtallene har tapt noe momentum. Arbeidsmarkedstallene fortsetter også sin positive trend, og inflasjonstallene har steget. Oppsvinget er bredt, men trenden er sterkest i eurosonen.

Trumper seg selv

Den amerikanske presidenten skapte overskrifter også i mai – fra utlandsbesøket i Midtøsten, via det påfølgende NATO-toppmøtet, og til slutt knyttet til exiten fra Paris-avtalen. Størst oppmerksomhet fikk Trump likevel i midten av måneden, da han sparket FBI-sjef James Comey, angivelig for hans håndtering av e-postskandalen knyttet til Hillary Clinton under valgkampen. I etterkant har det blitt trukket paralleller til Watergate-skandalen.

Fokus på sentralbankbalanser

Det forventes at den amerikanske sentralbanken (Fed) hever renten i juni. I tillegg diskuteres det hvor mye balansen skal bygges ned. De fleste venter at sentralbanken går forsiktig frem, og samtidig at Fed kan kombinere dette med rentehevinger.

Veien videre …

Vi er forblir tro mot vår trendorientert tilnærming, og gjør ikke de største endringene på korte markedsbevegelser. Makrobildet er i bedring, likeså selskapenes inntjening. Aksjer forblir det beste investeringsalternativet.

"There is no such thing as absolute privacy in America" 
James Comey