Lavere vekst forventes

Desember ga en svak avslutning på et urolig børsår. Med forventninger om mindre stimulering fra sentralbankene og lavere vekst i 2019, er det lett å glemme driverne som kan skape videre oppgang.

For måneden sett under ett falt amerikanske S&P 500 hele 9,8 prosent målt i USD, europeiske Stoxx 600 falt 5,8 prosent målt i EUR, mens nordiske VINX endte ned 2,5 prosent målt i NOK. Her hjemme fortsatte Oslo Børs sin svake trend med en nedgang på 7,2 prosent (OSEBX).

Lavere vekst, ikke resesjon

Etter et begivenhetsrikt 2018, forventes global BNP-vekst å lande rett over tre prosent. BNP-veksten i industrilandene antas å bli litt over to prosent, mens veksten i fremvoksende økonomier spås nær fem prosent. Gjennom 2018 ble USA løftet av de kraftige skattekuttene, samtidig som Europa, Japan og mange fremvoksende økonomier viste tegn til tap av vekstmomentum. Inn i 2019 forventes det at USA vil følge, slik at vi får en synkronisert global vekstavmatning. En avmatning er ikke det samme som en resesjon, med påfølgende økt arbeidsledighet. Med en vekstavmatning faller vekstraten til et mer "normalt" nivå. Det trenger ikke å være galt. Utfordringen i denne fasen blir å balansere pengepolitikken, slik at det hverken stimuleres for mye eller for lite.

En slags rentepause

I desember hevet den amerikanske sentralbanken (Fed) renten for niende gang siden 2015. Som ventet nedjusterte også Fed rentebanen noe, fra tidligere tre indikerte rentehevinger til nå to i 2019. I forhold til takten i 2018 med fire hevinger, anses dette som en slags rentepause. Samtidig forventes det at Fed vil fortsette å redusere sin balanse med en takt på 50 milliarder dollar i måneden i 2019. I kombinasjon med at den europeiske sentralbanken avsluttet sin pengetrykking ved årsskiftet, legges det nå mer ansvar over på markedene for å skape videre vekst.

Veien videre …

I perioder med uro, slik vi så spesielt i fjerde kvartal 2018, er det lett å glemme driverne som kan skape videre oppgang. At makrotallene i eurosonen stabiliserer seg, kan være én slik driver. Én annen at stimulansepolitikk fra de kinesiske myndigheter viser seg i veksttallene. En handelsavtale mellom Kina og USA vil også være positivt. Økte investeringer i infrastruktur i USA likeså. Fallet i olje- og energiprisene bedrer i tillegg kjøpekraft for mange, samtidig som inflasjonsutsiktene dras ned. Sistnevnte gir sentralbankene mer tid til å normalisere pengepolitikken. Hvor mange av disse som spiller inn i 2019, og hvor mye, blir spennende å se.

"It is amazing what you can accomplish if you do not care who gets the credit"
Harry S Truman