Luftige Trump-løfter

Etter en periode med opptrapping av handelskrigen mellom USA og Kina, fikk vi på G20-møtet meldinger om våpenhvile i handelskrigen. Så trykket Trump på Twitter-knappen.

For måneden sett under ett steg amerikanske S&P 500 2,0 prosent målt i USD, europeiske Stoxx 600 falt 1,0 prosent målt i EUR, mens nordiske VINX endte opp 0,8 prosent målt i NOK. Her hjemme fortsatte Oslo Børs sin svake utvikling med en nedgang på 3,2 prosent (OSEBX), tynget av oljeprisen.

Våpenhvile i handelskrigen?

Den mye omtalte middagen i Argentina lørdag 1. desember mellom presidentene Trump og Xi ga positive signaler, og angivelig en enighet om å ikke øke skattene på varehandel mellom de to landene de neste 90 dagene. Altså en form for våpenhvile. Aksjemarkedene reagerte med jubel og kraftig oppgang mandag. Optimismen varte til Trump tirsdag gjennom en tweet fastslo at han var en "tollmann" og at målet var "en skikkelig avtale med Kina eller ingen avtale". I sum nok til å sende markedene utforbakke igjen. Signalene fra Kina knyttet til Trump-administrasjonens informasjonsgang later til å være av den mer irriterte sorten. Om det blir reelle forhandlinger de neste 90 dagene, gjenstår å se.

Blandet fra Fed

Den amerikanske sentralbanken (Fed) har ledet an normaliseringen av pengepolitikken. Siden 2015 har Fed hevet renten hele åtte ganger og flere er varslet. En for rask renteheving har bekymret investorene. De siste signalene, hvor sentralbanksjef Powell først har sagt at renten er "langt unna" såkalt nøytralt nivå, for deretter å si "rett under", har fått flere til å tro at rentehevingstakten kan bli redusert. Svakere vekstforventninger forsterker troen.

Olje og inflasjon

November var ellers preget av tiltagende uro både i olje- og kredittmarkedene. I tillegg falt teknologiaksjer mye, samtidig som støyen rundt brexit og Italia vedvarte. Selv om fallende oljepris er negativt for oljeprodusentene, bidrar det positivt til husholdningenes kjøpekraft, samt i forhold til å dempe inflasjonsutsiktene fremover.

Veien videre …

Det fundamentale bildet i verdensøkonomien svekkes noe, men er fortsatt positivt og den globale inntjeningen forventes å vokse bra også i 2019. Med det som utgangspunkt, forventer vi at den økonomiske sykelen har mer å gå på, men man bør forvente ytterligere volatilitet.

"My big focus is China and OPEC and all of these countries that are just absolutely destroying the United States"
Donald Trump