Lurer inflasjonen rundt hjørnet?

Demokratenes nyvinnende flertall stjal overskriftene i januar, og gir president Joe Biden økt manøvreringsrom. Utsiktene til en stadig mer ekspansiv finanspolitikk drar med seg inflasjonsforventningene.


For måneden sett under ett falt amerikanske S&P 500 1,0 prosent målt i USD, europeiske Stoxx 600 måtte tåle en nedgang på 0,7 prosent målt i EUR, samtidig som nordiske VINX var uendret målt i NOK. Her hjemme falt Oslo Børs 0,7 prosent (OSEBX).

Flertall for demokratene

Blant nyhetene som fikk størst oppmerksomhet i januar var resultatet av omvalget i den amerikanske delstaten Georgia. Med to av to mandater, sikret Demokratene seg flertall i Senatet, noe som er ventet å få større økonomiske konsekvenser. Det er ventet at Biden-administrasjonen skal føre en stadig mer ekspansiv finanspolitikk. Økte investeringer vil kunne være positivt for markedet, men også løfte inflasjonsutsiktene.


Støtte fra myndighetene

I det korte bildet har inflasjonsforventningene steget, mye på grunn av økende råvarepriser. Kombinert med den ekspansive finanspolitikken, har det ført til at enkelte har begynt å lure på om pengepolitikken må strammes inn. Den amerikanske sentralbanken har imidlertid nylig lagt om til et såkalt gjennomsnittlig inflasjonsmål, og vil kunne være tilbøyelig til å la inflasjonen løpe normalt over en periode. Det virker derfor trolig at sentralbankene vil fokusere på høy arbeidsledighet og lav lønnsvekst, og fortsette å støtte økonomien med sin ekspansive politikk også fremover.


Forsinket vaksinering

Mot slutten av måneden så man økende volatilitet i markedet, noe som tilsynelatende skyldes at hedge fond måtte tvangsselge posisjoner for å dekke inn tap på shortsalg. Samtidig ser man også at vaksineutrullingen møter utfordringer med oppblussinger, mutasjoner og komplisert logistikk. Det er også store regionale forskjeller i vaksineringen, mens det går tregt i eurosonen, har USA, Israel og Storbritannia kommet lengst. I sum virker likevel utsiktene for gjeninnhentingen fortsatt intakt.


Veien videre …

Fortsatt økonomisk innhenting, kombinert med stimulanser fra myndighetene taler for aksjer. I lys av tiltagende inntjeningsvekst i selskapene, virker aksjer som et godt investeringsalternativ.

You're looking at a middle-class guy. I am who I am.
Joe Biden