Markedene korrigerte

Etter at de globale aksjemarkedene nådde nye historiske topper i månedsskiftet september og oktober, skiftet stemningen nok en gang til det negative gjennom oktober.

For måneden sett under ett falt amerikanske S&P 500 6,8 prosent målt i USD, europeiske Stoxx 600 falt 5,5 prosent målt i EUR, mens nordiske VINX endte ned 6,7 prosent målt i NOK. Her hjemme måtte Oslo Børs tåle en tilbakegang på 5,2 prosent (OSEBX).

Tynget av renteoppgang
Ikke ulikt korreksjonen i januar og februar, fikk den kraftige renteoppgangen i forkant skylden for å ha utløst fallet. Strammere pengepolitikk globalt – ikke minst i USA – har sendt rentene videre opp. I kombinasjon med et mer blandet globalt makrobilde og fortsatt frykt for handelskrig, har finansmarkedene blitt mer sårbare. Erkjennelsen om at vekstmomentumet i USA trolig vil snu når effektene av de kraftige skattekuttene ebber ut, har også satt seg i markedet. Samtidig er de økonomiske forholdene i USA stadig gunstige, og selskapene kan nå etter rapporteringen for tredje kvartal fortsette med tilbakekjøp av egne aksjer, noe som har vært en viktig likviditetstilførsel til aksjemarkedene.

Følger med på USA
En gjenganger hva angår bekymringsfaktorer er at den amerikanske sentralbanken hever renten for mye slik at det kveler den økonomiske veksten. Selv om sentralbanksjef Powell har den makten, vil Fed neppe gå så langt med hensikt om å avspore økonomien. Balansegangen er likevel hårfin.

Handelskrigen mellom USA og Kina har også vært sett på som en kilde til svakere vekstutsikter. Mange venter at G20-toppmøtet senere i november vil være en arena der neste steg tas. Etter Trumps tweet tidlig i november, om at samtalene mellom ham og Kinas leder Xi Jinping viser fin fremgang, kan det være bedring i sikte. Enkelte tar imidlertid til orde for at dette er spill i forhold til mellomvalget i USA, som er nært forestående. Hvis Republikanerne mister Representantenes Hus, kan Trumps skattestimuleringer av økonomien reduseres.

For Europas del venter vi på at EU-kommisjonen skal godkjenne et Italia-budsjett. Kommisjonen krever at Italia skal budsjettere inn større nedbetaling av statsgjeld enn foreslått. Den italienske regjeringen mener på sin side at den foreslåtte pengebruken er avgjørende for å få opp den økonomiske veksten i landet.

Veien videre …
Børsuroen i oktober var nok en påminnelse om at man må tåle svingninger når man er investert i aksjer og fond. I Delphi Fondene mener vi at den økonomiske sykelen har mer å gå på. Det bør også spille positivt inn for aksjemarkedet.

"Controlling President Trump seems incredibly difficult"
James G. Stavridis