Minste motstands vei

August ble en brukbar måned for mange aksjemarkeder, godt hjulpet av sentralbanker som tar grep etter brexit. Vi tror minste motstands vei for aksjer er videre opp.

For måneden sett under ett steg S&P 500-indeksen 0,1 prosent målt i USD, europeiske Stoxx 600 steg 0,8 prosent målt i EUR, mens nordiske VINX endte ned 1,4 prosent målt i NOK. Shanghai-børsen kunne samtidig vise til en oppgang på 3,7 prosent målt i Yuan. Kronekursen styrket seg markert i august, noe som reduserte avkastningen på internasjonale plasseringer målt i NOK.

Sentralbanker fyrer opp

I etterkant av brexit var det ventet at sentralbankene ville komme raskt på banen for å dempe frykten. Først ute var Bank of England, med både rentekutt og annonsering av nye kvantitative tiltak. Nå forventes det at den europeiske sentralbanken også skal signalisere forlengelse av sine obligasjonskjøp. Lavere renter kommer normalt fordi økonomien går dårlig og selskapenes inntjening faller. Med sistnevnte faller normalt også aksjekursene. Så er ikke tilfellet i dag. Både aksjer og selskapsobligasjoner trekker oppover, oppildnet av sentralbankdominans og pengetrykking. Mye tyder på at dette vil vedvare en god stund til.

FED på bremsen

Til forskjell fra nevnte sentralbanker, og den japanske, forsøker den amerikanske å normalisere sin pengepolitikk. Markedsuro, oljeprisfall, dollarstyrking og Kinafrykt det siste året, kombinert med svak økonomisk vekst, har bidratt til å skyve på renteoppgangen. Nå signaliserer Fed at en renteheving i desember er svært sannsynlig gitt at det ikke skjer noe uventet. Arbeidsmarkedet er fortsatt i bedring, lønningene begynner å peke rett vei, og samtidig er veksten i privat konsum god. I Delphi Fondene forventer vi at aksjemarkedet vil stå godt imot rentehevninger, så lenge de skjer i små og gradvise steg. 

Få brexit-spor

Globalt ser vi at amerikanske makrotall opprettholder best moment, selv om BNP-veksten i første halvår var svak. Tap av makromomentet er tydeligere i Japan og Europa, spesielt hvis man ser utviklingen over siste 12 måneder. Makrotallene i Storbritannia har dabbet videre av, men samtidig er brexit-sporene svakere enn fryktet. Trolig vil effektene komme mer gradvis, og mye er avhengig av hvor rask utmeldingsprosessen blir. 

Veien videre …

Høstmånedene har tidvis vært ruglete for aksjemarkedet, og det er heller ikke unaturlig med mindre korreksjoner etter en relativt bra periode. Vi forblir likevel positive til børsen fremover, og tror at minste motstands vei er oppover – alt tatt i betraktning. 

"Be as you wish to seem"
Sokrates