Mot myk landing?

Rentene fortsatte opp i august, noe som la en demper på aksjemarkedet. Blant markedsaktører er nå flere blitt overbevist om at vi går mot en myk landing.

For måneden sett under ett steg amerikanske S&P 500 2,8 prosent målt i USD, europeiske Stoxx 600 endte ned 2,5 prosent målt i EUR og den nordiske VINX steg 0,6 prosent målt i NOK. Her hjemme var Oslo Børs opp 0,9 prosent (OSEBX).
 

Resesjonsfrykten redusert

Troen på at man skal få en myk landing fremfor en kraftig resesjon har vokst seg sterkere denne sommeren. Det finnes ikke en klar definisjon av begrepet, men mange vil enes om en myk landing innebærer en nedkjøling av økonomien hvor arbeidsledigheten bare øker marginalt. På tross av tidligere mørke spådommer, har frykten for en resesjon i 2023 blitt betydelig redusert, særlig med tanke på det fallende inflasjonstrykket. I USA har inflasjonsraten sett en nedgang fra 9 prosent til 3 prosent. Nedgangen skyldes i stor grad fall i energiprisene og baseeffekter. Det er viktig å merke seg at baseeffektene snart vil være uttømt, og faktorer som lønnsvekst i arbeidsmarkedet vil bli mer dominerende for inflasjonsutsiktene.

Arbeidsmarkedet svekkes

Arbeidsmarkedet i USA viser nå tegn til å svekke seg, blant annet gjennom en lavere vakanserate (antall ledige stillinger per arbeidssøker). Arbeidsledigheten er likevel fortsatt lav, og lønnsveksten ligger langt over det sentralbankene er komfortable med. Ellers ser man tegn til at europeisk og kinesisk makro skuffer. I Europa ser man en tydelig svekkelse i industribarometre, og det positive momentet etter fall i gassprisene har avtatt. I Kina har fokuset skiftet fra optimisme rundt gjenåpning til økende gjeldsutfordringer, spesielt innen eiendomssektoren. På den annen side kan man ikke utelukke ytterligere økonomiske stimulanser, siden Kina ikke har vært plaget av inflasjon.

«Higher for longer»

Man venter seg nå at rentene vil være «higher for longer». Til tross for svakere makroøkonomiske indikatorer, har vi sett at både korte og lange renter har steget betydelig. Dette paradokset kan delvis tilskrives ratingbyrået Fitchs nedgradering av USA sin kredittrating og den pågående reduksjonen i balansen til den amerikanske sentralbanken (FED) som direkte påvirker tilbudet og etterspørselen av statsobligasjoner. Ytterligere signaler fra FED, som de fra konferansen i Jackson Hole, har også antydet at inflasjonskampen langt fra er over.

Veien videre

Videre oppgang i lange renter påvirket aksjemarkedet negativt i august, og var en av faktorene som bidro til at verdensindeksen (MSCI World Index) var ned 2,4 prosent målt i lokal valuta. Likevel har globale aksjer gitt god avkastning hittil i år. Aksjemarkedet preges fortsatt av usikkerhet, men på den positive siden har vi sett inntjeningsestimater tikke oppover. Aksjer virker fortsatt som et godt alternativ for langsiktig sparing.