Mot normalisering av pengepolitikken?

I august rettet markedets øyne seg mot signalene fra det årlige symposiet i Jackson Hole, hvor det var ventet hint om utsiktene til nedtrapping av støttekjøpene til den amerikanske sentralbanken.


For måneden sett under ett steg amerikanske S&P 500 3,0 prosent målt i USD, europeiske Stoxx 600 endte opp 2,2 prosent målt i EUR. Nordiske VINX falt marginale 0,4 prosent målt i NOK. Her hjemme steg Oslo Børs 0,7 prosent (OSEBX).


Normalisering av pengepolitikken

Som følge av et ønske å støtte økonomien gjennom koronakrisen har det blitt ført en uvanlig ekspansiv pengepolitikk verden over, ikke minst i USA. Den amerikanske sentralbanken (FED) har hver måned kjøpt obligasjoner for 120 milliarder dollar. Den økte likviditeten har også funnet veien inn andre risikoaktiva som eiendom og aksjer. Med en sterk gjeninnhenting av økonomien, er det nå ventet at FED vil normalisere pengepolitikken. Under Jackson Hole bekreftet også sentralbanksjef Powell at de vil ta sikte på å starte nedtrappingen i løpet av året.


Følger arbeidsmarkedet

Blant faktorene FED monitorer i sine vurderinger om nedtrapping er arbeidsmarkedet blant det viktigste. I debatten om hvorvidt inflasjonen er forbigående eller ikke er lønnsveksten en joker. Ser man at arbeidsmarkedet strammer seg til risikerer man at inflasjonsforventingene kommer opp, noe som tilsier raskere nedtrapping. Likevel så vi en svak arbeidsmarkedsrapport som kom ut etter Jackson Hole, og deltavarianten forblir en risiko. Det vil i såfall tilsi en mer langsom tapering.

Hårfin balanse

Konsensus ser for seg en nedtrapping hvor støttekjøpene reduseres med rundt 15 milliarder USD per måned. Det innebærer at det i første omgang er veksttakten i FED balansen som reduseres, og ikke nivået. På veien må sentralbanken balansere flere hensyn. I løpet av de seneste 18 måneder er det trykket mer penger enn det ble gjort gjennom de tre første programmene med kvantitative lettelser. Fortsatte støttekjøp kan bidra til oppbygning av finansielle ubalanser, eller fare for inflasjon. Samtidig ønsker Powell å ivareta arbeidsmarkedet, og må også ta hensyn til at en for rask nedtrapping kan skremme finansmarkedet.

Veien videre ...

Fortsatt sterk selskapsinntjening og gjeninnhenting av økonomien, sammen med lav alternativavkastning i andre aktive tilser at aksjer fremstår fortsatt som et godt investeringsalternativ.

«When I was 5 years old, my mother always told me that happiness was the key to life. When I went to school, they asked me what I wanted to be when I grew up. I wrote down ‘happy’. They told me I didn’t understand the assignment, and I told them they didn’t understand life.»
John Lennon