Norden er en verden i miniatyr

I november ble Adil Shah en del av Delphis forvaltningsteam, med ansvar for Delphi Nordic sammen med Andreas B. Lorentzen. Den 36 år gamle selvutnevnte sportsidioten, har snart 12 års erfaring fra fondsbransjen.

Artikkelen er hentet fra Delphis Årskommentar for 2021. Last ned PDF-versjon her.

Adil Shah er oppvokst på Høybråten i Oslo, men flyttet for et par år siden over bygrensen til Lørenskog. Der bor han med kone og tre barn.

– Jeg har snart jobbet 12 år i finansbransjen, men jeg skjønner ikke helt hvor det har blitt av årene. Foruten å være en familie- og aksjemann, er jeg en sportsidiot som elsker alt av konkurranser. Jeg er keeper på fotballaget til Ellingsrud IL og en «die-hard» Arsenal-fan som spiste gresset på Highbury da jeg var 12 år gammel. På vinteren elsker jeg å stå både bort- og nedoverski, forteller Shah.

Etter å ha jobbet i DNB Asset Management, Sissener Asset Management, og de siste 6 årene som porteføljeforvalter i Eika Kapitalforvalting, falt valget i høst på Delphi Fondene.

– Det blir mange analogier til sport, men når det åpner seg en plass hos en av de beste klubbene i ligaen, så er det en mulighet man bare må ta. Delphi Fondene er en meget anerkjent merkevare med lang historikk, og har hatt en ledende posisjon i fondsmarkedet i mange år. Med full støtte fra Storebrand Asset Management som hovedeier, mener jeg alt ligger til rette for at Delphi Fondene kan fortsette å styrke sin posisjon som et av de klareste valgene for kunder som skal velge aktiv aksjeforvaltning, påpeker Shah.

Adil_800
Forvalter Adil Shah. Foto: Delphi Fondene. 

Lang erfaring med Norden

Selv om mandatene Shah har jobbet med har variert gjennom årene, har Norden vært en del av investeringsuniverset helt siden han startet sin forvalterkarriere.

– Med nærhet til selskapene, og hundrevis av selskapsmøter og konferanser i løpet av årene, kjenner jeg det nordiske aksjemarkedet veldig godt. Jeg er veldig heldig som kan jobbe med noe jeg så sterkt brenner for, sier Shah.

Shah skal forvalte Delphi Nordic sammen med Andras B. Lorentzen. De to har kjent hverandre i lang tid, og det å jobbe i tospann ser han på som en klar fordel.

– Som relativ fersk i bransjen, var Andreas en av de første forvalterne jeg ble kjent med. Jeg har siden sett opp til ham, både for de fantastiske resultatene han har skapt, og fordi han er en herlig person. Jeg er sikker på at vi kommer til å finne en dynamikk som over tid vil være
gunstig for våre andelseiere. Man kan alltid finne noen ulemper ved å være to forvaltere på ett fond, men fordelene er klart større, og med den relative store størrelsen på det nordiske markedet, må man være minst to for å dekke universet på en forsvarlig måte, mener Shah.

Må følge med i tiden

Etter tre måneder i Delphi Fondene, og med god innsikt fra andre forvaltere, har Shah alt gjort seg opp noen tanker om metodikken i Delphi.

– Aksjer og investeringer er en dynamisk verden hvor man hele tiden må følge med på endringer, og det gjelder å ligge et skritt foran hele tiden. Delphi Fondene er som alle andre også nødt til å følge med på denne endringstakten. For eksempel kan vi bli enda flinkere til å fortelle at Delphi Fondene med Storebrand Asset Management i ryggen, er et av Nordens ledende miljøer når det kommer til bærekraftige investeringer. Vi i Delphi Fondene drar full nytte av alle de utrolige flinke menneskene i Storebrand Asset Managements team for bærekraftige investeringer som hver eneste dag jobber med bærekraft, og vi bruker dette inn i vår investeringsprosess, forteller Shah.

Delphi-metoden som ledestjerne

I Delphi Fondene står Delphi-metoden sterkt, og Shah ser flere styrker med denne filosofien. Han forteller også at Delphi-metoden skiller seg tydelig fra en del av de andre forvaltningsmiljøene.

– Alle som jobber med finans er nysgjerrige på og anerkjenner de historisk sterke resultatene til en trendbasert forvaltningsmetodikk. Delphi Fondene har utviklet en egen metode for å screene det nordiske investeringsuniverset som gjør det mulig for oss å bruke mer tid på fundamental analyse på et mindre antall selskaper til enhver tid. På mange måter gjør det dermed jobben som forvalter lettere, ettersom man har en såpass klar ledestjerne å følge. Det gjør det også lettere for kundene å forstå hvorfor vi velger de aksjene vi velger, og denne harmonien er viktig for at vi kan skape langsiktige, og forhåpentligvis, livsvarende forhold med våre kunder, mener Shah.

Gode forutsetninger

Andras B. Lorentzen startet i Delphi Fondene i 2019, men var da godt kjent i Storebrand Asset Management. Fra 2008 til 2017 var han forvalter i Storebrands norske aksjeteam, før han valgte å jobbe utenfor konsernet en periode, hvor han blant annet jobbet med svenske aksjer, noe som ga ham verdifull erfaring for å jobbe med et nordisk mandat.

– Jeg har vært så heldig å kjenne Adil over mange år og har vært imponert over hans engasjement for aksjer og selskaper, og hans dedikasjon til å få tilstrekkelig
beslutningsgrunnlag for de investeringene han gjør. Det er jo også en åpenbar fordel at han har fulgt det nordiske markedet tett i mange år og dermed er godt kjent med vårt investeringsunivers. Når man kombinerer dette med hans gode humør og vinnende vesen, er jeg trygg på at vi har veldig gode forutsetninger til å skape god avkastning for våre kunder i Delphi Nordic fremover, sier Lorentzen.

Miniatyrverden

Det nordiske markedet kjennetegnes av robuste statsfinanser, godt kapitaliserte banker og lav politisk risiko. I tillegg nyter selskapene godt av stabile rammevilkår og gode velferdsordninger som danner et godt bakteppe for innovasjon og vekst.

— Selv om Norden er lite i geografisk utstrekning, tilbyr Norden investeringsmuligheter innenfor mange bransjer og nisjer. Så å si alle de store sektorene, eller bransjene og nisjene om du vil, finnes i det nordiske investeringsuniverset. Man kan på mange måter betegne
Norden som «en verden i miniatyr», sier Lorentzen.

Adil_Andreas_800
TOSPANN: Delphi Nordics to forvaltere Adil Shah (foran) og Andreas B. Lorentzen. Foto: Delphi Fondene. 

Shah mener hvert enkelt land i Norden på mange måter har sine særegne bransjer hvor man er globalt ledende.

– Norge er langt fremme innen energi, inklusiv fornybar energi samt sjømat, mens Danmark har en betydelig helsesektor og en imponerende transportbransje. I Finland har de en betydelig posisjon innen material- og verkstedindustri med skogsektoren helt i front, mens Sverige er en sterk industrinasjon med en rekke globale merkenavn, påpeker Shah.

Forvalterne mener dette samlet sett gir fondskundene en unik eksponering med en god spredning av risiko mot globale trender og sektorer.

– Vi synes også det er verdt å trekke frem at nordiske selskaper er langt fremme med tanke på å posisjonere seg mot det grønne skiftet, noe som har potensial til å være et fremtidig konkurransefortrinn, sier Shah.

Strategien ligger fast

Tospannet er enige om at selv om Shah kommer inn utenfra, vil naturlig nok Delphi Fondenes forvaltningsstrategi med trend- og momentumstrategi, koblet med fundamental analyse videreføres.

– Det er en fordel at Adil kjenner de nordiske sektorene og selskapene godt fra tidligere, for det tror vi gir et godt grunnlag for å skape god avkastning til andelseierne fremover, Lorentzen.