Ny positiv børsmåned

Mai ble en ny positiv børsmåned, denne gang med amerikanske aksjer tilbake i front. Samtidig var det en måned som bød på flashbacks til den europeiske statsgjeldskrisen.

For måneden sett under ett ble amerikanske S&P 500 løftet 2,4 prosent målt i USD, europeiske Stoxx 600 steg 0,2 prosent målt i EUR, mens nordiske VINX endte opp 0,7 prosent målt i NOK. Her hjemme klatret Oslo Børs 1,8 prosent målt ved OSEBX.

Italiensk og spansk trøbbel

Etter at børsene fikk en flyvende start på mai, fikk vi brått flashbacks til den europeiske statsgjeldskrisen. Denne gangen var det italienske statsrenter som steg til de høyeste nivåene siden statsgjeldskrisen i 2011-2012, etter at presidenten ikke ville godkjenne en euroskeptiker som finansminister. Frykten avtok noe da det til slutt ble enighet om en mer moderat finansminister.

Det var også spenning i Spania, hvor statsministeren Rajoy ble felt etter et mistillitsforslag fra venstresiden. Den nye venstreledede regjeringen er neppe noe drømmescenario for finansmarkedet, men siden veksten i den spanske økonomien er god, tror vi ikke de gode utsiktene vil svekkes gjennom store reformer.

Positivt, tross svekket momentum

Situasjonen i eurosonen i dag er likevel langt bedre enn før statsgjeldskrisen. Eksempelvis ser vi at driftsbalansen til Italia har gått fra minus 3-4 prosent av BNP til nærmere pluss tre prosent. Tilsvarende utvikling ser vi for flere av PIIGS-landene. Det er også positivt at den europeiske sentralbankens holdning og kapasitet er tydelig kommunisert. Frankrike er det eneste landet hvor det ikke har skjedd noe strukturelt og driftsbalansen fortsatt er negativ. Samtidig er det i eurosonen momentumet i makroutviklingen har skuffet mest så langt i 2018, selv om vekstnivået fortsatt er bra.

Immune mot Trump?

Handelspolitikken til Trump gir stadig grunn til bekymringer, og det er fortsatt ingen endelig avklaring rundt nye handelsavtaler eller om det hele vil utvikle seg til en handelskrig. Geopolitisk var mai litt roligere enn de foregående månedene. Samtidig står møtet mellom Nord-Koreas leder og Trump fortsatt på agendaen i juni. Uforutsigbarheten rundt Trump vil likevel trolig bare vedvare og være noe man må leve med. Det er derimot tegn til at markedene gradvis blir mer immune mot stadige utfall og blandede signaler.

Veien videre …

Aksjemarkedene har slått kraftfullt tilbake de siste månedene. Det samme har Delphis ulike fond, hvor samtlige er foran referanseindeksene så langt i år. Vi forventer stadig at 2018 vil bli et positivt børsår, men er også forberedt på at det vil svinge.

"I don't make jokes. I just watch the government and report the facts" 
Will Rogers