Ny sterk børsmåned

Aksjemarkedene toget videre i februar, på samme optimistiske spor som i januar. Samtidig fortsetter de globale makrotallene å vise svekkelse.

For måneden sett under ett steg amerikanske S&P 500 3,2 prosent målt i USD, europeiske Stoxx 600 hevet seg 4,2 prosent målt i EUR, og det samme gjorde nordiske VINX målt i NOK. Her hjemme klatret Oslo Børs 3,6 prosent (OSEBX).

Svekket makro

Vekstutsiktene målt ved konsensus for G7-landene har blitt videre nedjustert for tredje måned på rad. Samtidig viser både konsumtall i USA og industribarometrene i USA og i Eurosonen nedgang. En svekkelse av vekstbildet uten tegn til stabilisering burde gi grunn til bekymring. At investorene likevel sender aksjemarkedene opp, forklares blant annet med at frykten for USA-resesjon har blitt mindre, en rentepause har blitt priset inn, samtidig som handelskrigen ser ut til å gå mot en løsning. I tillegg har enkelte aktivitetstall i Kina kommet inn bedre enn ventet, kombinert med økt tro på at økonomien vil løftes av stimulative tiltak som er iverksatt.

Ser løsning på handelskrigen

Stormaktene USA og Kina klarte ikke å enes om en handelsavtale innen den selvpåførte fristen 1. mars. Likevel forventes det nå en løsning på handelskrigen mellom USA og Kina. Kina skal ha lovet å kjøpe flere varer fra USA for å redusere handelsunderskuddet. Dette vil trolig gå på bekostning av andre importland Kina handler med. Enkelte signaler har også gått i retning av at de innførte tollsatsene delvis eller i sin helhet fjernes. En endelig avklaring vil være positivt for aksjemarkedene, selv om stormaktsrivaliseringen og teknologikrigen trolig vil fortsette fremover.

Venter på Brexit

Brexit fortsetter å dominere nyhetsbildet. Det er to interessante momenter som har dukket opp i det siste. For det første ser det ut til at fristen for Brexit trolig blir utsatt, mye på grunn av manglende politisk evne til å finne enighet rundt eksisterende avtale. For det andre begynner nå stadig flere å snakke om et omvalg rundt hele Brexit. Selv Labour-lederen Corbyn åpnet for dette nylig. Dermed øker sannsynligheten for at Brexit blir terminert. Dette vil uten tvil være positivt for Storbritannia, og trolig også for resten av EU. Likevel er Brexit fremdeles det mest sannsynlig.

Veien videre …

Sjelden har det kommet en så rask og så kraftig rekyl opp etter et betydelig markedsfall som i årets to første måneder. Veien videre blir neppe like strak, men optimistene ser enn så lenge ut til å være i klart flertall.

"I'm an optimist, but an optimist who carries a raincoat"
Harold Wilson