Nyhet: Delphi 100

Med porteføljen Delphi 100 kan du investere i alle Delphis aksjefond samtidig. Porteføljen rebalanseres månedlig, og er tilgjengelig via hele Storebrands linkplattform.

Alle Delphi-fondene kan vise til gode resultater over tid. Samtidig utvikler de seg ulikt fra måned til måned og år til år. Med porteføljen Delphi 100 ønsker vi å gjøre det enkelt å kjøpe og eie Delphi-fond over tid.

– Vi vet at kundene i stadig større grad ønsker løsninger som forenkler. Delphi 100 likevekter plasseringene i Delphi Global, Delphi Europe, Delphi Nordic og Delphi Norge. Spredningen mellom fondene og rebalanseringen gjør at man får en bred portefølje med gode avkastningsforventinger, uten å måtte ta stilling til hvilke fond man tror aller mest på i det korte bildet, sier Eirik Krogstad, produktsjef i Delphi Fondene.

Delphiportefolje

Om Delphi 100:

  • Fire like store byggeklosser, månedlig rebalansering
  • Ren aksjeportefølje, to prosent i årlig honorar
  • Kun tilgjengelig via Storebrands linkplattform (Delphi Fondene er en del av Storebrand)

Også tilgjengelig via IPS og innskuddspensjon

Delphi 100 er også tilgjengelig via Storebrands løsning for individuell pensjonssparing (IPS), og kan i så måte sees på som Delphis pensjonsprodukt for kunder som ønsker fordelene som følger med IPS-sparing.

– Kunder som kjøper Delphi 100 gjennom Storebrands IPS-løsning får automatisk nedtrapping av aksjeandelen frem mot pensjonsalderen, i tillegg til skatteutsettelsen som følger med løsningen. Ansatte i bedrifter som har åpnet for Delphi i sine innskuddspensjonsløsninger vil også få tilgang til Delphi 100, i tillegg til Storebrands øvrige linkplattform, sier Eirik Krogstad.

NB: Delphi 100 er et forsikringsprodukt som eies av Storebrand og distribueres gjennom Storebrands linkplattform. Informasjon om blant annet skatteforhold fås via storebrand.no. Ved spørsmål kan du også ta kontakt med din rådgiver eller vårt kundesenter på telefon 22 31 21 65 eller via vårt kontaktskjema.

Du finner Delphi 100 i Storebrands fondskonto under fanen "Alle våre fond"