Økte svingninger

Februar startet med børsfall, utløst av inflasjonsfrykt og rentehopp. Markedene roet seg gradvis ned, uten helt å riste av seg frykten. Ved månedsskiftet skapte proteksjonistiske utspill ny uro.

For måneden sett under ett falt amerikanske S&P 500 3,7 prosent målt i USD, europeiske Stoxx 600 falt 3,8 prosent målt i EUR, mens nordiske VINX falt 0,5 prosent målt i NOK.

Inflasjon og toll

Etter flere år med moderat inflasjonspress, er det forventninger om tiltagende inflasjon mange steder. Dette henger sammen med et bra og synkronisert globalt vekstløp, men også at USA i en moden fase av konjunkturen trapper opp sine finanspolitiske stimuli. Budsjettunderskuddet som andel av BNP forventes nå å øke til 5-6 prosent av BNP i årene som kommer. Dette er mer enn tidligere forventet, og dermed øker bekymringene knyttet til overoppheting, lønnsvekst, inflasjon og økte renter.

Flere inflasjons- og lønnsveksttall som overrasket positivt i januar, med reviderte tall i arbeidsmarkedsrapporten som viste en tydeligere trend opp, bidro til korreksjonen i begynnelsen av februar. Trumps proteksjonistiske tiltak og uttalelser ved inngangen til mars, og da spesielt i forhold til nye høye tollsatser på import av stål og aluminium, var heller ikke egnet til å berolige investorene.

Underskudd og dollarsvekkelse

Med store underskudd på den offentlige balansen som budsjettunderskuddene tilsier, uttrykker flere nå forventninger om økt underskudd på driftsbalansen for USA fremover. Teorien tilsier at land med negativ driftsbalanse vil få sin valuta svekket, og vice versa, derav er det enkelte som både forklarer og forventer dollarsvekkelse som følge av dette.

En tredje konsekvens av økt budsjettunderskudd, er at den økte statsgjelden må finansieres med økt utstedelse av statsobligasjoner. Tilbudet av statsobligasjoner i USA forventes derfor å øke fremover, samtidig som sentralbanken trapper ned sine støttekjøp av obligasjoner. Dette vil forrykke balansen mellom tilbud og etterspørsel, og derigjennom også prisen.

Veien videre …

Etter 14 måneder på rad med oppgang for globale aksjer ved inngangen til 2018, lå det en korreksjon i lufta. At børsene korrigerer tilbake med ujevne mellomrom, er helt normalt. At børsene stiger 14 måneder på rad, er ikke normalt. I Delphi Fondene har vi strammet sikkerhetsbeltene, men forventer stadig at 2018 vil oppsummeres som et positivt børsår.

"Protectionism will do little to create jobs and if foreigners retaliate, we will surely lose jobs" 
Alan Greenspan