Oppgang tross oppblussing

Aksjemarkedene steg videre i juli, til tross for oppblussing av coronaviruset en rekke steder i verden. Selskapenes rapportering for andre kvartal ga samtidig god støtte til markedene.

For måneden sett under ett steg amerikanske S&P 500 5,6 prosent målt i USD, europeiske Stoxx 600 måtte tåle en tilbakegang på 0,9 prosent målt i EUR, mens nordiske VINX endte opp 3,3 prosent målt i NOK. Oslo Børs steg samtidig 3,9 prosent (OSEBX).

Coronaoppblomstring

Mens ulike land nå forsøker seg på en normalisering, opplever vi samtidig at mange må ta et steg tilbake som følge av økt smittespredning. I USA har dette vært spesielt synlig, og i enkelte stater øker smittetallene alarmerende rask. Også i Europa ser man tegn til enkelte oppblomstringer, selv om utviklingen fremstår som langt mer kontrollert enn i USA. Samtidig har flere europeiske land fortsatt stengt for utenlandsreiser, noe som rammer turistøkonomiene spesielt hardt.

På den positive siden ser vi at færre coronasmittede dør eller blir alvorlig syke. Dette skyldes trolig at sårbare grupper er mer forsiktige, samtidig som helsevesenet har blitt bedre til å behandle sykdommen. På vaksinefronten kommer det også enkelte positive nyheter.

Positive selskapsresultater

Ved inngangen til august hadde om lag halvparten av selskapene verden over rapportert tall for andre kvartal. I USA har 84 prosent av selskapene slått EPS-estimatene så langt, noe som er det høyeste vi har sett i denne dataserien som har ti års historikk. Tilsvarende tall for Europa er 63 prosent. Det skal sies at forventingene har vært meget lave. Investorenes reaksjoner på positive overraskelser har også vært avdempet, siden mange aksjer allerede har steget mye fra bunnen. Rapporteringen har likevel gitt god støtte for aksjeoppgangen i andre kvartal.

EU med støttepakke

I løpet av juli ble EU-lederne enige om en historisk støttepakke på hele 750 milliarder euro. Pakken tilsvarer hele syv prosent av BNP, og vil deles ut som en kombinasjon av lån og direktetilskudd til landene som er hardest rammet. For å sikre finansieringen har medlemslandene for første gang i historien blitt enige om å utstede felles EU-obligasjoner. Det er en viktig milepæl for EU-samarbeidet.

Veien videre …

Det store spørsmålet fremover er om smittespredningen kan kontrolleres mens ulike økonomier forsøker å vende tilbake til normalen. Aksjemarkedene vil nok trenge noen pustepauser underveis. Med få og dårlige alternativer til aksjer, trenger ikke pausene å bli spesielt lange.

"Never, never, never give up"
Winston Churchill