Opptur for Delphi Nordic

Ved inngangen til 2020 fikk Delphi Nordic ny forvalter. Etter et utfordrende første kvartal, kan fondet nå vise til meravkastning fem måneder på rad. Det kaller vi en stigende trend.

Andreas B. Lorentzen ble ved inngangen til året introdusert som ny forvalter av Delphi Nordic. Selv om han var ny i Delphi Fondene, hadde han omfattende forvaltererfaring. I perioden 2008 til 2017 skapte han sterke resultater som forvalter i Storebrands norske aksjeteam, og i tiden etter opparbeidet han verdifull erfaring med svenske aksjer fra Holta Invest.

Andreas B. Lorentzen og Halvor Strand Nygård, forvaltere av Delphi Nordic
Andreas B. Lorentzen og Halvor Strand Nygård

– Å ta over en eksisterende portefølje er en utfordrende øvelse, selv for de som har solid forvaltererfaring. Det tar tid å bygge opp kunnskap om investeringsunivers og porteføljekandidater, noe som er et "must" for å kunne sette sammen sin "egen" portefølje. Nå har vi kommet til en fase hvor andelseierne begynner å høste av innsatsen som legges ned, sier Bård Bringedal, investeringsdirektør i Storebrand Asset Management AS, som Delphi Fondene er en del av.

– Overtakelsen av Delphi Nordic ble på ingen måter rett frem. Samtidig som jeg ble bedre kjent med porteføljeselskapene og investeringsmulighetene i det nordiske markedet, var det mye uro og skiftende trender i aksjemarkedene. Det hele toppet seg i mars, da coroanpandemien traff markedene med full tyngde. Jeg jobbet likevel etter en klar plan om å kunne gjøre porteføljen til "min" i løpet av første kvartal. Etter mars har vi levert meravkastning hver måned, noe som naturlig nok gir økt selvtillit i aksjeplukkingen, sier Andreas B. Lorentzen, hovedforvalter for Delphi Nordic og aksjedelen av Delphi Kombinasjon.

Økt bredde i forvalterteamet

Ved inngangen til juni kom også Halvor Strand Nygård inn som ny forvalter i Delphi-teamet. Nygård har ti års erfaring som analytiker i SEB, hvor han jobbet mye med både tradisjonell energi og fornybar energi. Dette er kunnskap som kommer hele Delphi-teamet til gode. Samtidig er det Delphi Nordic og aksjedelen av Delphi Kombinasjon som blir ansvarsområdene, og da i tospann med hovedforvalter Andreas B. Lorentzen

– I Delphi Fondene ser vi på Norden som vårt hjemmemarked. Nærheten til selskapene, kombinert med felles kultur og forståelse, gjør det rasjonelt å dykke dypt i selskapsdetaljene. Ansettelsen av Halvor muliggjør flere dypdykk. Det gir økt trygghet rundt selskapene vi allerede eier, og ikke minst gir det mulighet til å finne flere spennende porteføljekandidater, sier Lorentzen.

Delphi Nordic 2020

– Porteføljen har nå en rekke ulike drivere, hvor om lag 60 prosent kan knyttes til megatrendene bærekraft, helse og teknologi. Dette er langsiktige trender vi har spesielt sterk tro på. Andre temaer vi retter ekstra oppmerksomhet mot er aktivt eierskap og utviklingen i selskapers kontantstrøm. Fremover ser vi også for oss å vekte opp porteføljeselskapene vi har aller størst tro på enda mer, slik at vi kan høste mer av de beste trendene, sier Halvor Strand Nygård.

For ordens skyld: Lorentzen og Strand Nygård har også forvalteransvaret for aksjedelen av Delphi Kombinasjon. Aksjeporteføljen i kombinasjonsfondet speiler Delphi Nordic. En bedring for aksjefondet, betyr derfor også en bedring for kombinasjonsfondet.

I den øverste grafen til høyre ser du utvikling gjennom første kvartal, hvor Delphi Nordic havnet klart bak referanseindeksen. I den nederste grafen ser du utviklingen siste fem måneder, hvor fondet har skapt meravkastning måned for måned. Så langt i år er fondet opp 9,3 prosent. Siste fem år er fondet opp 8,4 prosent i årlig gjennomsnittlig avkastning.

Delphi viser styrke på tvers

Samtidig som Delphi Nordic viser styrke, ser vi også god utvikling i Delphis øvrige fond. Delphi Global, som forvaltes av Tian Tollefsen, har så langt i år steget 20,4 prosent, og fondets meravkastning er på hele 16,4 prosentpoeng. Det plasserer Delphi Global helt i toppsjiktet blant globalfondene på Oslo Børs. I Morningstar sitt globalunivers, bestående av over 2.000 fond, er Delphi Global inne blant de fem prosent beste i år. Samtidig kan Delphi Europe, som forvaltes av Håkon H. Sætre, vise til en meravkastning på 7,9 prosentpoeng i 2020, med en absoluttavkastning på 1,0 prosent. Europeiske aksjer har ikke fått vært med på samme opptur som de amerikanske, men vi ser nå flere forhold som taler til fordel for nettopp europeiske aksjer, blant annet knyttet til EUs investeringsvilje for å skape fortgang på det grønne skiftet. For Delphi Norge, som forvaltes av Espen K. Furnes, har utviklingen vært litt som for Delphi Nordic, med mindreavkastning i første kvartal, og deretter en klart stigende trend. Fondet kan nå vise til bedre utvikling enn markedet så langt i år, men er fortsatt ned 5,6 prosent for året sett under ett. Siste fem år er Delphi Global, Delphi Europe og Delphi Norge opp henholdsvis 10,1 prosent, 2,2 prosent og 9,3 prosent i årlig gjennomsnittlig avkastning (alle tall per 31. august 2020).

– Med tanke på grepene vi tok ved inngangen til 2020, hvor vi endret forvalteransvaret for alle fondene, er utviklingen vi nå opplever ekstra gledelig. Arbeidet med å videreutvikle Delphi-metoden forsetter med uforminsket styrke, likeså jobben med å dele kunnskap og investeringsideer på tvers av fondene, avslutter Bringedal.

NB: Via Delphis nyhetsbrev kan du følge utvikling i Delphis ulike fond. Påmelding til nyhetsbrevet finner du nederst på forsiden.