Politisk hybris

Vi har lagt bak oss en periode preget av politisk overmot i både USA og Europa. Likevel kunne mange børser verden over oppsummere november klart i pluss.

Amerikanske S&P 500 steg 3,7 prosent målt i USD, europeiske Stoxx 600 la samtidig på seg 1,1 prosent målt i EUR, mens nordiske VINX steg 0,8 prosent målt i NOK. Shanghai-børsen endte på sin side opp 4,8 prosent målt i Yuan.

Triumf for Trump

Den største hendelsen i november var utvilsomt presidentvalget i USA. Trump som president overrasket mange, ikke minst Hillary Clinton. Nesten like overraskende var det at den forventede korreksjonen med Trump som seierherre uteble. Riktignok var markedets første reaksjon et umiddelbart kursfall, men allerede samme dag var mange markeder i pluss. Mye kan sies å være en ekstrapolering av Trumps seierstale, samt hans relativt saftige valgløfter, samtidig har vi sett noen av de største sektorrotasjonene på lenge.

Obligasjonsmarkedet har sendt rentene i været, og med det trigget mange investorer bort fra rentesensitive aktiva. Dette har også rammet aksjene som har hatt et mer defensivt stempel. Disse midlene har i stor grad blitt flyttet inn i mer syklisk eksponering.

Med Trump-lovnader om økt aktivitet i USA, trekker også inflasjonsforventningen oppover. Samtidig øker troen på rentehevning fra den amerikanske sentralbanken nå i desember, samt ytterligere to rentehevninger i 2017.

Nederlag for Renzi

Politisk overmot har også preget italiensk politikk den senere tid. En folkeavstemning søndag skulle gjøre det lettere å reformere økonomien. Slik ble det ikke, og statsminister Renzi har nå meldt sin avgang. Samtidig øker frykten for bankkonkurser i Italia, og at dette kan dra med seg andre europeiske banker. I Delphi Fondene tror vi ikke på et slikt resultat. Siden en betydelig del av innlånene til de utsatte bankene i Italia kommer innenlands fra, ser vi kun begrenset smittefare. På kort sikt tror vi staten vil gripe inn og overta noen av de mest utsatte bankene, alternativt sikrer finansiering og likviditet.

Forventer videre stimuli i eurosonen

Torsdag 8. desember er det nytt rentemøte i den europeiske sentralbanken, hvor det forventes at obligasjonskjøpsprogram vil forlenges. Samtidig frykter enkelte at beløpet skaleres ned, drevet av økt inflasjon. Ser vi litt lengre frem, er det også flere viktige valg neste år, blant annet i Frankrike og Tyskland, som kan by på litt spenning.

Veien videre …

Alt i alt mener vi at utsiktene for 2017 ser ganske bra ut. Selv om den politiske risikoen har økt, og ser ut til å fortsette å øke, opplever vi at de positive forholdene i den globale økonomien veier tyngre enn de negative. Det bør komme aksjer til gode.

"We're all victims of our own hubris at times" 
Kevin Spacey