Presidentvalget i fokus

Selv om mange toneangivende børser spurtet iherdig siste del av september, endte måneden i minus for de fleste. Nå rettes all oppmerksomhet mot det amerikanske presidentvalget.

For måneden sett under ett falt amerikanske S&P 500 3,8 prosent målt i USD, europeiske Stoxx 600 endt ned 1,4 prosent målt i EUR, mens hovedindeksen på Oslo Børs falt 0,4 prosent målt i NOK.

Biden favoritt, men …

Det amerikanske presidentvalget nærmer seg med stormskritt. Etter en periode med klar Biden-ledelse, har Trump knappet innpå. Biden er stadig favoritt, samtidig viser erfaringene fra de siste årene at forventninger og endelig sluttresultat ikke alltid går hånd i hånd. Fra et markedsståsted knyttes det også usikkerhet til skattepolitikk, infrastrukturinvesteringer og handelskrigen. For sistnevnte er det frykt for en ikke-frivillig overføring av makt ved et valgnederlag, valgkaos eller utsettelse av ny stimulansepakke som skaper uforutsigbarhet. I tillegg skaper selvfølgelig det faktum at Trump selv har fått påvist COVID-19 smitte usikkerhet inn i valgkampavslutningen.

Høyere skattetrykk for selskapene?

Det forventes høyere skattetrykk for selskapene dersom Biden vinner. Samtidig er det mer usikkert hvordan et maktskifte skattemessig vil påvirke husholdningene, budsjettunderskuddet og den økonomiske veksten. Størrelsen på budsjettunderskuddet er viktig er for å analysere vekstimpulsene både på kort og lang sikt. Samtidig bidrar redningspakkene knyttet til COVID-19 til at nyansene mellom Demokratenes og Republikanernes politikk blir mindre. Nyansene knyttet infrastrukturinvesteringer er også små, selv om de fleste mener Biden vil gi mer gass her. Viktigere fra et markedsståsted er kanskje forholdet til Kina og nedtrapping av handelskrigen, hvor det forventes mindre konfrontasjoner med Biden som president.

Solid vekst i økonomiene

Etter et kraftig fall i andre kvartal for global BNP-vekst, forventes det et solid vekstcomeback i tredje kvartal. Etter tredje kvartal ser man for seg en betydelig lavere vekstrate. Konsensus venter likevel fortsatt vekst over trend, slik at for eksempel arbeidsledigheten fortsatt vil falle. Ellers vil tidsrammen for utvikling og utrulling av vaksine også påvirke prognosene.

Veien videre …

Etter uroen på børsene første del av september, ser investorene nok en gang ut til å ha flytte foten over på gasspedalen. Presidentvalget i USA kan påvirke sentimentet. Samtidig er rentene nær nullstreken eller under, noe som også taler til fordel for aksjer.

"The poll that matters is the one that happens on Election Day"
Heather Wilson