Renteoppgang preget markedene

Stadig økende forventninger til både inflasjon og vekst førte til en historisk kraftig stigning i de lange rentene i februar. Dette påvirket også aksjemarkedet.

For måneden sett under ett steg amerikanske S&P 500 2,8 prosent målt i USD, europeiske Stoxx 600 klatret 2,5 prosent målt i EUR, mens nordiske VINX endte opp 1,8 prosent målt i NOK. Her hjemme steg Oslo Børs samtidig 4,2 prosent (OSEBX).

Historisk renteoppgang

Amerikanske langrenter har steget betydelig siden de bunnet ut på rundt 0,5 prosent i august. I 2021 har renteoppgangen tiltatt, og hittil i år er renten på en 10-årig statsobligasjon i USA opp med rundt et halvt prosentpoeng. Særlig kraftig har oppgangen vært i februar. Økende inflasjonsforventinger som følge av stigende råvarepriser, nye finanspolitiske stimuli, i tillegg til håp om at økonomien skal åpne opp, virker å være driverne bak oppgangen.

Kraftig sektorrotasjon

Renteoppgangen har medført en rotasjon i markedet, og vekstaksjer har falt til fordel for mer verdiorienterte aksjer. Særlig har aksjer tilknyttet «den gamle økonomien», som olje, flyselskaper og finans, steget kraftig den seneste tiden etter å ha underprestert i flere år. Foruten renteoppgang, drives denne typen aksjer av økte vekstforventninger, særlig knyttet til forventingene om gjennomåpning av økonomien og nye stimuluspakker fra myndighetene i USA.

Sentralbankene som joker

Langrentene er en funksjon av prisene på statsobligasjoner, men til syvende og sist bestemmes rentenivået av sentralbankene. Det er foreløpig få tegn til at den amerikanske sentralbanken (FED) ønsker å sette opp styringsrenten i nærmeste fremtid. FED har også mulighet til å holde de lange rentene nede, ved å øke kjøpet av statsobligasjoner med nytrykte penger. Skulle renteoppgangen bli ubehagelig stor, kan det påvirke negativt på arbeidsmarkedet, og man vil trolig se sentralbankene komme på banen igjen.

Veien videre …

Utviklingen videre avhenger av en rekke faktorer, deriblant vaksinering, finanspolitiske tiltak, samt retning på pengepolitikken. Uansett virker det sannsynlig at den økonomiske gjeninnhentningen etter pandemien fortsetter. Dette gir utsikter for tiltagende inntjeningsvekst blant selskaper, og i lys av det fremstår aksjer stadig som et godt investeringsalternativ.

Bitcoin is like anything else: it's worth what people are willing to pay for it.
Stanley Druckenmiller