Renteplatå priset inn

Videre oppgang i lange renter, samt forventinger om at rentene forblir høye lenge bidro til et fall i aksjemarkedet i september.

For måneden sett under ett falt amerikanske S&P 500 4,2 prosent målt i USD, europeiske Stoxx 600 endte ned 1,6 prosent målt i EUR og den nordiske VINX falt 0,6 prosent målt i NOK. Sterkere oljepris bidro til å sende Oslo Børs opp 2,8 prosent (OSEBX). 

Fra rentetopp til renteplatå

Den seneste tiden har "higher for longer", altså at vi kan forvente rentene forblir høye lenger vært et tema blant markedsobservatører. Imidlertid har renten på 10-årig amerikanske statsobligasjoner ligget betydelig lavere en for eksempel 2-årige renter. Siden bankkrisen i våres har renten på 10-årigen steget fra rundt 3,3 prosent, til rundt 4,7 prosent. I august alene steg renten med hele 0,6 prosent. Noe forenklet forventer investorer at det amerikanske rentenivået i snitt vil ligge på 4,7 det neste tiåret. Slike høyder har ikke blitt sett siden oktober 2007, og man kan dermed hevde at forventningene om et renteplatå er priset inn.

Ikke lenger medvind fra energipriser

Årsaken til de høye rentene er at sentralbankene prøver å få kontroll på inflasjonen. Fall i oljeprisen var en faktorene som har bidratt til inflasjonen i USA har kommet ned til om lag tre prosent, fra toppen på ni prosent i fjor. Ettersom oljeprisen har steget om lag tre prosent siden i våres, vil vi nå se en motsatt baseeffekt. Til tross for svekkelser i det amerikanske arbeidsmarkedet, vil stigende energipriser kunne gi et fortsatt press på inflasjonsraten.

Virker med etterslep

Pengepolitiske innstrammingen som renteøkninger virker med et etterslep, og det kan ofte ta opptil to år før man merker effekten av endringene. Gjennom refinansieringer vil høyere lånekostnader gradvis bli en belastning for stater, bedrifter og husholdninger. Over tid vil denne økte belastningen kunne dempe økonomisk aktivitet, og på den måten bidra til et fall inflasjonen. Selv om umiddelbare bekymringer for en resesjon har avtatt, betyr det ikke at utsiktene for en resesjon er avblåst. I den sensykliske økonomiske fasen, er økonomien mindre robust mot sjokk i enn i tidlige stadier av konjunktursykelen. Historisk sett har det ofte vært uforutsette hendelser som har utløst økonomiske nedturer.

Veien videre

Globale aksjer målt ved MSCI World i lokal valuta falt med hele 4 prosent i september. Oppgangen i lange renter og haukete sentralbanker hadde en tydelig negativ effekt på markedet. Sesongmessig er også september en måned hvor man ofte ser børsfall, mens perioden frem mot jul historisk har en bedre utvikling. I mangel av en resesjon holder selskapsinntjeningen seg fortsatt godt, og med sine inflasjonsbeskyttende egenskaper virker aksjer som et fortsatt godt alternativ for langsiktig sparing.