Resesjonsfrykten avtar

Bedre enn ventet energisituasjon i Europa, kombinert med forventninger til gjenåpning i Kina bidro til optimisme og en sterk start på aksjemarkedet i 2023.

For måneden sett under ett steg amerikanske S&P 500 6,3 prosent målt i USD, mens europeiske Stoxx 600 steg 6,8 prosent målt i EUR. Nordiske VINX var opp 5,1 prosent, mens Oslo Børs hadde en mer moderat oppgang på 0,5 prosent.  

Overdrevet pessimisme 

Makrodata i Eurosonen har overrasket positivt, speisielt med tanke pessissmen i fjor høst som i ettertid har vist seg overdrevet. Hovedårsaken er en bedre enn ventet energisituasjon og lavere gasspriser. Samtidig har gjenåpningen i Kina kommet langt tidligere enn ventet. Disse to faktorene har derfor ført til at globale vekstutsikter for første gang siden 2021 har blitt opprevidert. Revisjonene er riktignok små, og ringvirkningene er fortsatt usikre. Fra et globalt perspektiv er imidlertid forventningene om en umiddelbar resesjon i 2023 blitt utsatt.  

«Goldilocks-forhold»

Øyeblikksbildet med bedre vekst og fallende inflasjon gir «goldilocks-forhold» hvor økonomien er hverken for varm eller for kald. Dermed reduseres frykten for videre pengepolitisk innstramning, samtidig som risikoen for inntjeningsfall dempes. Samtidig er det et spørsmål om den varslede resesjonen kan avblåses eller kun er utsatt noen kvartaler eller lengre. Med unntak av Kina, er man i store deler av verden i den sen-sykliske perioden. Det vises blant annet ved den rekordlave arbeidsledigheten. Skulle man på et tidspunkt få en resesjon og en hard landing hvor arbeidsledigheten stiger mer en to prosentpoeng, er det sannsynlig med en bunn i aksjemarkedet lavere enn det vi har sett siste to årene.  

Stramt arbeidsmarked 

Et argument som taler til fordel for en «myk landing», er det sterke arbeidsmarkedet. Flere arbeidsgivere har erfart at det kan bli svært kostbart å si opp folk og deretter ansette på nytt senere, og er derfor mer tilbakeholdne enn normalt med oppsigelser. Det er en faktor som taler for en moderat økning i arbeidsmarkedet og en fallende lønnsvekst som er viktig for å få ned inflasjonen. Samtidig er det historisk sjeldent at man ikke får en større økning når arbeidsledigheten først begynner å stige.  

Veien videre 

Bedring i vekstutsiktene, spesielt drevet av Europa og Kina, har vært med å løfte aksjemarkedene i januar. Sammen med fallende inflasjon, kan dette gjøre at sentralbankene kan innta en vent og se holdning, som har gjort at rentene har holdt seg stabile. Fortsatt virker aksjer som et godt investeringsalternativ for langsiktig sparing.