Rotasjoner i fokus

2019 har så langt vært preget av flere "risk-on/risk-off" rotasjoner. Sentimentet har dermed overstyrt den underliggende fundamentale utviklingen i mange aksjer.

Tekst: Ivar Harstveit, analytiker Delphi Fondene

Mens det underliggende peker oppover i aksjemarkedet, har stemningen snudd brått og med store utslag flere ganger i år. Det skiftende sentimentet har vist seg gjennom tre større rotasjoner fra defensive over til sykliske aksjer. Eksempelvis falt europeiske ikke-sykliske konsumaksjer nærmere seks prosent i oktober, mens europeiske industriaksjer steg 2,5 prosent. De volatile bevegelsene skyldes snarere sentiment-skift, enn at inntjeningsestimater har endret seg. Slike brå reverseringer er en utfordring for aktive forvaltere.

Makro i brytningspunkt

Graf_europeisk_industriaksjer_vs_ikke-syklisk_konsum_4

Ledende indikatorer for industriproduksjon har vært svake gjennom året. Isolert sett er dette en faktor som peker i retning av svakere inntjening for selskaper med syklisk eksponering. Den seneste tiden har imidlertid ledende makrotall vist svakere falltakt, noe som er oppløftende signaler. Likevel forblir den pågående handelskrigen en joker. Utfallet av forhandlingene vil være viktig for innhentingen i verdensøkonomien, og fører til at det er mer krevende enn vanlig å forutse en vending.

Stor volatilitet

De overnevnte faktorene gjør at investorene er i tvil om veien videre. Små signaler som signaliserer en ny retning er dermed nok til å gi betydelige kursutslag. Hint om veien videre kan eksempelvis være "tweets" fra politikere, makro-data eller uttalelser fra sentralbanker. Ettersom signalene ofte motsier hverandre, bidrar dette til at volatiliteten er høyere vanlig. I perioder med rotasjoner jager pengestrømmene aksjer som gir en spesifikk eksponering, og utviklingen i inntjeningen blir av mindre viktighet.

Politikken styrer

Stor volatilitet viser seg også i sektorer som vanligvis ikke er forbundet med "risk on/risk off" tankegang. Innenfor helsesektoren fryktes det reguleringer tilknyttet prising av medisiner i USA. Med jevne mellomrom har derfor pharma-aksjer blitt utsatt for frykt-drevne nedsalg basert på politiske utsagn. Dette har også rammet selskaper med en lovende portefølje av legemidler, som vil kunne vokse på tross av eventuelle nye reguleringer.

Veien videre …

I Delphi leter vi etter selskaper med verdiskapningspotensiale. Over tid mener vi at selskapenes fundamentale utvikling vil gjenspeiles i aksjekursen, og ønsker derfor å investere i aksjer med en positiv trend. Perioden vi er inne i nå er kjennetegnet av mye uro, som gjør det viktig å se gjennom støy og holde fokus på selskapenes verdidrivere.