Russland invaderer Ukraina

Etter at Putin stadig har raslet med sablene over lenge tid valgte Russland å invadere sitt naboland Ukraina den 24. februar. Foruten de tragiske humanitære konsekvensene, har krigen preget markedsbildet.

For måneden sett under ett falt amerikanske S&P 500 3,0 prosent målt i USD, europeiske Stoxx 600 falt 3,2 prosent målt i EUR, mens nordiske VINX endte ned 5,9 prosent målt i NOK. Her hjemme steg Oslo Børs med 2,3 prosent (OSEBX).

Krig i Europa

Den 24. februar invaderte Russland nabolandet Ukraina etter en lengre periode med trusler og forhandlinger. Russerne har møtt på hard motstand og kamper på vei inn i landet. Krigshandlingene har gått utover sivilbefolkningen, og har sendt rundt 14 millioner innbyggere på flukt vestover. Vi ser altså en humanitær og menneskelig krise utfolde seg i Europa, på en skala vi ikke har sett i nyere tid. Vestlige land har tatt et markert standpunkt mot krigen, og sender blant annet våpen og andre bidrag til Ukraina.

Utestenger Russland

Et av virkemiddelene vesten har tatt i bruk, er økonomiske sanksjoner, og et av de kraftigste økonomiske tiltakene er å utestenge Russland fra SWIFT-systemet. Presset mot Russland har også kommet fra en rekke europeiske og amerikanske selskaper som har valgt å trekke seg ut av landet. Dette har rammet det finansielle systemet i Russland hardt, og er ventet å sende landet inn i en kraftig resesjon. Blant annet har rubelen svekket seg med over 40 prosent mot dollar, og styringsrenten er doblet fra 10 til 20 prosent for å motvirke valutakollaps. Selv om Russland er hardt rammet, er landet likevel selvforsynt med nødvendige goder som energi og mat.

Råvarepriser i taket

Isolert sett er BNP i Russland kun rundt to prosent av globalt BNP. Samtidig sitter landet på store energi- og råvareressurser. Eksempelvis kommer 40 prosent av gasseksporten i EU fra Russland. Dette har forsterket usikkerheten i finansmarkedene, og sendt energi- og ulike råvarepriser rett i taket. Ikke minst frykter markedet at tilførselen av russisk gass skal bli stengt. For europeisk økonomi tilsier dette i så fall lavere vekst og høyere inflasjon.

Veien videre …

Krig bidrar til økt usikkerhet i markedene, noe som har dratt børsene ned. Samtidig er det i slike tider aksjemarkedet kan by på gode kjøpsmuligheter. Langsiktige inntjeningsutsikter ser fortsatt gode ut, og alternativavkastningen i rentemarkedet fremstår som lav.

It's a victory when the weapons fall silent and people speak up.

Volodymyr Zelensky