Saktere hevingstakt

Forventinger om en saktere takt på innstrammingen i pengepolitikken, løftet aksjemarkedene i oktober. Samtidig ser vi nye tegn til oppbremsing i økonomien.

Amerikanske S&P 500 steg hele 8,1 prosent målt i USD i oktober, europeiske Stoxx 600 endte opp 6,4 prosent målt i EUR og nordiske VINX var opp 6,6 prosent målt i NOK. Her hjemme steg Oslo Børs 7,2 prosent.

Økonomien bremser opp

I et forsøk på å kontrollere inflasjonen har sentralbanker strammet inn pengepolitikken i rekordfart. Gjenåpningseffekter fra pandemien begynner også å normalisere seg, og nå ser vi klare tegn til oppbremsing i verdensøkonomien. Foreløpig har vi først og fremst sett at diskresjonært konsum er utsatt, drevet av husholdninger som merker effekten av høyere inflasjon og energipriser. Arbeidsmarkedet er fremdeles sterkt, og arbeidsledigheten er mange steder på historisk lave nivåer. Myndigheter er forsiktige med tiltak som demper effekten av blant annet økte energipriser, av frykt for en «gass og brems» samtidig. Dette er noe vi har sett i Storbritannia, hvor markedet sendte et klart signal om at foreslåtte skattekutt ikke var bærekraftige i dagens situasjon. 

«Winter is coming»

Den umiddelbare energikrisen og mangelen på gass i Europa er nå mindre prekær enn ventet, og gasslagrene er fylt opp. Unormalt høye høsttemperaturer gjør at etterspørselen etter gass er langt lavere enn vanlig, og har gitt en buffer for lagersituasjonen. Dersom vi får en kald vinter vil gasslagrene likevel tappes raskt. Værsituasjonen fremover vil derfor spille en kritisk rolle, ettersom energiprisene kanskje er den viktigste årsaken til den høye inflasjonen og resesjonen som ventes i eurosonen. 

Ferdige med trippelhevinger?

Tidlig i november leverte den amerikanske sentralbanken (FED) sin fjerde trippelheving. Markedsprising og kommunikasjon fra FED peker i retning at neste heving blir dobbel. Det er også ventet ytterligere en dobbeltheving, samt en 0,25 prosent økning i løpet av våren. FED fortsetter derfor en hardere innstramning en mange andre sentralbanker. Det er forventet at styringsrenten i USA vil ende på rundt fem prosent, noe som er med på å drive styrken i dollarkursen. 

Veien videre

Globale markeder målt ved MSCI World steg litt over syv prosent i oktober. Markedet tok tegn om at innstramningen i pengepolitikken ser ut til å nå en saktere takt positivt. Fortsatt er det utsikter til at en svakere økonomi vil gå utover inntjeningsestimater, samtidig er dette ventet og verdsettelsen er lavere enn tidligere. I sum virker aksjer fremdeles som et godt investeringsalternativ for langsiktig sparing.