Se, hør og lær om Delphi Nordic

I begynnelsen av januar ble Håkon H. Sætre intervjuet av Nordnet om mulighetene på de nordiske børsen. Sætre ser ytterligere oppside for nordiske aksjer inn i 2018.

I tillegg til å bli intervjuet om forventninger til børsåret, holdt Sætre et nettmøte hvor han gikk gjennom Delphis forvaltningsmetodikk, markedsforventninger og Delphi Nordics posisjonering. Til slutt anbefalte han enkeltaksjer for Nordnets kunder – noe han også gjorde i 2017 med hell.

Sterke resultater over tid

Ved inngangen til 2018 kunne Delphi Nordic vise til en årlig gjennomsnittlig avkastning siden oppstart på 14,1 prosent, mens fondets referanseindeks (VINX) hadde en årlig gjennomsnittlig avkastning på 9,7 prosent. Siste fem år er fondet opp 27,6 prosent i årlig gjennomsnittlig avkastning, tilsvarende er referanseindeksen opp 18,3 prosent. 2017 endte med en oppgang på 16,5 prosent, mens fondets referanseindeks steg 19,2 prosent. Utgangsfarten var imidlertid bra, og fondet steg mer enn referanseindeksen i andre halvår 2017. Håkon H. Sætre har forvaltet fondet siden mars 2017. Han forvalter i tillegg aksjedelen av Delphi Kombinasjon.

Ønsker du å følge utviklingen i Delphi Nordic og Delphis øvrige fond fortløpende? Meld deg på Delphis nyhetsbrev via forsiden på delphi.no.

Her kan du lese mer om Delphi Nordic

Her kan du kjøpe andeler i fondet

Ta kontakt

Har du spørsmål angående investeringer i Delphi Norge eller Delphis øvrige fond? Vennligst ta kontakt med din rådgiver eller vårt kundesenter på telefon 22 31 21 65. Du kan også sende en e-post til fond@delphi.no