Sektorspillet på Oslo Børs

Den soleklare vinneren på Oslo Børs de siste årene har vært oppdrettssektoren etter eventyrlig prisutvikling på laks. Høyere oljepris og sterkere krone kan endre på dette.

Hakon
Håkon H. Sætre

Kort fortalt påvirkes selskapers utvikling av en miks mellom interne variabler man styrer selv og utenforliggende markedsforhold man ikke har kontroll over. I enkelte bransjer betyr de ukontrollerbare markedsforholdene mest, uansett hvor godt ledelsen klarer å tilpasse de interne ressursene. Mange investorer foretrekker selskaper som i størst mulig grad bestemmer sin egen skjebne. Det passer bare delvis med Oslo Børs, som har et stort innslag av sykliske sektorer der rådende markedsforhold i stor grad bestemmer inntjeningen. For en aktiv forvalter kan dette til tider være utfordrende, men ”spillet” skaper også muligheter som passer Delphis trendtilnærming godt.

Olje, laks og shipping

De viktigste sykliske sektorene på Oslo Børs er oljesektoren, lakseoppdrett og shipping – i tillegg til enkelte råvareprodusenter som Norsk Hydro og Yara. Dette er sektorer som i perioder tiltrekker seg mange internasjonale investorer. Sammenliknet med utenlandske investorer, bør man som norsk forvalter ha noe bedre informasjonstilgang knyttet til disse sektorene, spesielt innenfor laks, shipping og olje. Bransjekunnskap, tilgang til selskapene og internasjonale bransjeseminarer i Norge, samt et bredt og spesialisert analysemiljø, gir gode forutsetninger for å tilpasse seg mens langvarige trender er under oppseiling. Når sykelen modnes, har historien vist at det gradvis kommer flere utenlandske investorer og støtter opp om den langsiktige trenden. Under forrige supersykel for norsk oljeservice, nådde utenlandsk eierskap sitt høyeste nivå da oljeserviceaksjene nådde toppen.

Fra laks til olje?

De siste årene har vi skrevet mye om den sterke lakseprisoppgangen og en oppdrettssektor som også har opplevd drahjelp fra en svekket krone. Selv om sektoren er sterk nå, og den fortsatt er en viktig del av vår norske portefølje, er vi forberedt på at supersykelen innenfor laks før eller senere tar slutt. En vending i oljeprisen og påfølgende kronestyrkelse, kan for eksempel være det som gjør at laksetrenden dabber av. I så fall er det godt å vite at andre sektorer står parat til å ta over.

Oslo Børs

Oljesektoren er fortsatt den største sektoren på Oslo Børs, og korrelerer naturlig nok i stor grad med oljeprisen. Den senere tid har vi hovedsakelig søkt eksponering mot oljesektoren via oljeprodusentene, blant annet Statoil og Det norske oljeselskap. I perioder med stigende oljepriser får slike selskaper stadig bedre betalt for sine varer. I dag kan vi også legge til at kostnadene er på et syklisk lavt nivå. Det norske har vist vilje til å handle motsyklisk ved å gjøre investeringer mens oljeprisen er lav, noe som vanligvis er en god strategi for de som våger.

Oljeservice – to sider

Det norske oljeselskaps motsykliske karakter er nok dessverre heller unntaket enn hovedregelen. Med lave oljepriser går de fleste oljeselskapene fortsatt på sparebluss, og det er svært liten vilje til å investere i nye prosjekter. Dette har skapt full krise innenfor oljeservice, hvor stor overkapasitet, likviditetsutfordringer, oppsigelser og ordretørke preger hverdagen. Det er vanskelig å spå når aktiviteten vil ta seg opp igjen, og ikke minst hva slags marginer oljeserviceselskapene vil kunne ta ut i en verden der oljeselskapene sitter med tidenes beste forhandlingskort. Med lav visibilitet har vi enn så lenge svært begrenset eksponering mot denne sektoren.

Likevel er det ikke usannsynlig at det er nettopp innenfor oljeservicesektoren de største mulighetene vil komme de neste årene på Oslo Børs. Med mindre vi ikke får en stor og uventet svekkelse i etterspørselen, virker det ikke bærekraftig at investeringer i sektoren forblir på dagens lave nivåer. På et eller annet tidspunkt må investeringene opp for å dekke verdens oljeetterspørsel, som fortsatt vokser over én prosent i året. Hvis ikke dette skjer de nærmeste årene, kan verden igjen havne i en situasjon med for lav oljeproduksjon. I et slikt scenario utelukker vi ikke priser godt over nivåene de fleste spår som langsiktig likevekt (nivåer rundt 60-80 dollar fatet).

Hvis historien gjentar seg

I løpet av første halvår har vi økt andelen oljerelaterte selskaper i Delphi Norge gradvis. Ved halvårsskiftet var omlag 20 prosent av fondet rettet mot sektoren, men kun en liten del mot oljeservice. Hvis historien gjentar seg, noe den har en tendens til å gjøre, vil det også dukke opp flere muligheter innenfor oljeservicesektoren, samt innenfor råvaresektoren generelt i Norge. I slike perioder skal man ikke undervurdere Oslo Børs …

NB: Artikkelen er hentet fra Delphis halvårskommentar for 2016: PDF-versjon