Sentralbankenes helomvending

September ble en positiv måned for de fleste børser verden over. Samtidig måtte den europeisk og den amerikanske sentralbanken atter en gang dra i de pengepolitiske spakene.

For måneden sett under ett steg amerikanske S&P 500 1,9 prosent målt i USD, europeiske Stoxx 600 hevet seg 3,7 prosent målt i EUR, mens nordiske VINX klatret 1,9 prosent målt i NOK. Her hjemme steg Oslo Børs 2,9 prosent (OSEBX).

Europeisk 180 grader

Etter lang tid med spekulasjoner, kom bekreftelsen fra den europeiske sentralbanken i september. I tillegg til rentekutt på 10 basispunkter til minus 0,5 prosent, ble såkalte kvantitative tiltak (QE) relansert kun tre kvartaler etter at det ble stoppet. 20 milliarder euro per måned er noe lavere enn ventet, men ECB sukret pillen med at kjøpene ikke har en sluttdato og gjelder allerede fra november. Helomvendingen drives av svekkede makrotall, hvor spesielt industrisektoren i Tyskland ser ut til å stagnere.

Amerikanske konsumenter

Den amerikanske sentralbanken fulgte også opp med et nytt rentekutt i september, blant annet som følge av svakere industribarometre. Servicesektoren holder seg samtidig bra, likeså konsumenttilliten og privat konsum. Det store spørsmålet er likevel om konsum og servicesektoren følger industrisektoren ned, eller om det motsatt slår til. Skulle industrisektoren begynne å si opp folk, er det også naturlig å se for seg at det vil ramme konsumet og etter hvert servicesektoren. I motsatt tilfelle hvor arbeidsmarkedet og konsumet holder seg, er det nærliggende å tro at industrisektoren henter seg inn igjen.

Makro ned, surprise opp

Selv om globale makrotall samlet sett faller videre, er det også positive forhold å lese ut. Den såkalte surprise-indeksen som måler differansen mellom forventninger og de faktiske makrotallene, har steget de to siste månedene etter en lang periode med skuffelser. Analytikere har justert forventingene ned i takt med realitetene, men at makrotallene overrasker positivt selv om de faller, er likevel markedspositivt.

Veien videre …

Stemningen i aksjemarkedene skifter fra måned til måned. Likeså hvilke sektorer og typer aksjer som er i vinden. Selv om det svinger mer, fremstår aksjer stadig som det mest attraktive alternativet.

"At the end of the day, it's not a normal condition to have interest rates at zero"
Lloyd Blankfein