Ser globale muligheter

En lang periode med lave renter, lav inflasjon og lav volatilitet i aksjemarkedene ser nå ut til å ta slutt. – Det er ingen ulempe for aktive, globale fond, sier Stig Tønder, forvalter av Delphi Global.

Stig Tønder: Forvalter Delphi Global Like mye som perioden med lave renter har vært positivt for privatøkonomien til folk flest, har den skapt utfordringer for aktive forvalteres muligheter til å skape meravkastning. Spesielt i brede markeder, som det europeiske og det globale. Delphi Fondene har klart seg bedre enn mange andre forvaltere de siste fem årene, mye takket være et robust forvaltningskonsept. Likevel har ikke resultatene i de bredeste fondene vært på høyde med det som har vært skapt historisk.

Stig_2
Stig Tønder, forvalter av Delphi Global

Aller først, hvorfor har lave renter vært en utfordring?

– Sentralbankenes innblanding i finansmarkedene har ført til en feilallokering av kapital. Et eksempel her er pengene som har blitt sluset inn i en ikke-produktiv sektor som eiendom, mens det for aksjemarkedets del har gitt høy kapitaltilstrømning til store, lavtvoksende utbytteselskaper – mye via indeksfond og enkelte faktorstrategier. Denne typen selskaper har ofte blitt sett på som et alternativ til renteplasseringer, grunnet stabil inntjening og utbytte. Etter en lang oppgangsperiode fremstår disse selskapene som dyre. Med stigende diskonteringsrente faller nåverdiene, noe som ikke er gode nyheter for aksjekursene.

Hvorfor trekker rentene og inflasjonsforventningene opp?

– Svaret finner vi først og fremst i den amerikanske økonomien. Ledig kapasitet i økonomien har falt til et nivå hvor blant annet lønningene har begynt å stige. Det har trigget den amerikanske sentralbanken til å heve de korte rentene. I tillegg har sentralbanken avsluttet sin stimulering av økonomien (QE), og heller gått over til å trekke inn likviditet (QT) ved å la være å rullere rentepapirene de har kjøpt ved forfall, noe som også har løftet de lange rentene. Økt statlig lånebehov og redusert likviditet i obligasjonsmarkedet har i tillegg bidratt til løftet.

– Trumps politikk med reduserte skatter, økte tollmurer og forventninger om økte infrastrukturinvesteringer, bidrar samtidig til økte inflasjonsforventninger. Økningen i den amerikanske statlige gjelden som følge av økte budsjettunderskudd trekker også opp risikopåslaget for å låne penger til den amerikanske staten.

Og dette er altså en fordel for aktive fond?

– Så lenge ting ikke spinner ut av kontroll, men vi ser en gradvis normalisering, mener vi endringene er til gode for de delene av aksjemarkedet som aktive forvaltere typisk trekkes mot. Aktive forvaltere er avhengig av rasjonelle markeder, hvor pengene går der risiko-, vekst-, og avkastningsforholdene er best, og ikke dit hvor sentralbankene i praksis styrer kapitalen.

Børsene har gått mye de siste årene. Hva tenker du rundt dagens aksjeprising?

– Prisingen er i den høye enden, men vi ser ikke noen kraftig overprising som kan utløse et kraftig aksjefall. Samtidig ser vi at de indekstunge selskapene som har opplevd kraftig tilstrømning av kapital trekker opp prisingen. Fjerner vi de største selskapene i USA, fremstår prisingen langt mer moderat.

Hvordan påvirker politisk risiko aksjemarkedene?

– Aksjemarkedene har i stor grad lært seg å leve med politisk risiko, selv om vi i perioder får en del støy og volatilitet. Trump har vært en risikofaktor lenge, samtidig verdsettes skattekutt og infrastrukturinvesteringer. Trumps trusler om handelskrig er kanskje den største bekymringsfaktoren for øyeblikket, selv om en virkelig stor handelskrig fremstår som lite sannsynlig.

Er det noen sektorer og temaer som stikker seg frem i porteføljen?

– Helse, IT og finans er tre sektorer som utmerker seg. Alle kan vise til robust vekst og langsiktige verdidrivere til en fornuftig pris. Sol og vind er også viktige temaer i porteføljen. Det siste året har solsektoren vært spesielt bra, og gitt et klart bidrag til fondets avkastning.

– Ellers har porteføljen en god miks av sykliske selskaper innenfor blant annet råvarer og industri, samt en god porsjon ikke-sykliske selskaper innenfor blant annet helsesektoren. Sistnevnte er en av de største sektorene i fondet. Jeg kan også legge til at den sykliske delen av porteføljen inkluderer mange sensykliske selskaper.

Helt til slutt, i fjor ble Delphi Global Valutasikret lansert. Hvem er dette fondet for?

– Først og fremst institusjonelle investorer som har investeringsmandater som begrenser valutarisikoen de kan påta seg. Ellers er fondet åpent for alle, og noen vil nok investere for å møte perioder hvor kronekursen gradvis styrker seg, slik vi til dels opplever nå.

Les mer om Delphi Global
Les mer om Delphi Global Valutasikret
Her kan du kjøpe andeler i fondene

Ta kontakt

Har du spørsmål angående investeringer i Delphis fond? Vennligst ta kontakt med din rådgiver eller vårt kundesenter på telefon 22 31 21 65. Du kan også sende en e-post til fond@delphi.no