Sterk avslutning på 2019

Aksjemarkedene avsluttet fjoråret med solid oppgang gjennom desember. Inn i 2020 forventes den økonomiske veksten å holde stand, samtidig som handelskrigen trolig går mot en løsning.

For måneden sett under ett steg amerikanske S&P 500 3,0 prosent målt i USD, europeiske Stoxx 600 hevet seg 2,1 prosent målt i EUR, mens nordiske VINX klatret 0,5 prosent målt i NOK. Her hjemme steg Oslo Børs 3,2 prosent (OSEBX). Vi har ikke bare lagt bak oss en sterk måned, men også et sterkt kalenderår. 2019 ble det beste avkastningsåret for utviklede økonomier siden 2013, det nest beste siste 20 år, og det sjette beste siden 1970. Mye av oppgangen tilskrives reverseringen av korreksjonen mot slutten av 2018, og viktig var også den amerikanske sentralbankens rentekutt.

Veksten holder stand


Global BNP-vekst i 2019 ser ut til å lande et sted mellom 2,5 og 3 prosent. Dette er noe lavere enn i 2018. Inn i 2020 venter konsensus litt svakere global BNP-vekst enn i 2019, drevet av antakelser om lavere vekst i industrilandene. I fremvoksende økonomier er det ventet høyere vekst, spesielt for India, Brasil og Russland. Selv med lavere vekstforventninger samlet sett, holder veksten i verdensøkonomien stand.

Industriomslag

Avmatningen i global industri fikk mye oppmerksomhet i 2019. Frykten var knyttet til oppsigelser, etterfulgt av svakere konsum. Dette materialiserte seg imidlertid ikke. Mot slutten av 2019 så vi også tegn til at industritallene var i ferd med å bunne ut, om enn med noe blandede signaler spesielt fra USA. Inn i det nye året fortsetter ledende globale indikatorer å trekke oppover, blant annet lager- og ordretall, noe som kan indikere et omslag i 2020.

Handelsavtale i sikte

Tross mye prat om Brexit og andre geopolitiske forhold, fikk handelskrigen mellom USA og Kina størst markedsmessig og økonomisk betydning i 2019. Etter mye sabelrasling, ble stemningen mer positiv mot slutten av året. I desember valgte sågar USA å droppe nye økninger i tollsatsene, samtidig som de reduserte tollsatsene som ble hevet i september. Til gjengjeld skal Kina øke importen av amerikanske varer og tjenester fremover. Datoen for signering av den såkalte "fase 1"-avtalen er satt til 15. januar. Så gjenstår det å se om blekket får mulighet til å tørke.

Veien videre …

2020 har startet med uro rundt Iran og USA. På kort sikt har dette løftet oljeprisen klart. Børsåret vil trolig by på mange overraskelser og svingninger. Avkastningsforventningene bør nok også kalibreres etter oppturen i 2019. Samtidig fremstår stadig aksjer som det beste alternativet.

"Some people don't like change, but you need to embrace change if the alternative is disaster"
Elon Musk