Sterk globalstart for Tollefsen

Etter å ha tatt over ansvaret for Delphi Global ved inngangen til 2020, har Tian Tollefsen plassert fondet i toppsjiktet blant de globale fondene på Oslo Børs. Det fortjener litt oppmerksomhet.

En oppgang på 13,8 prosent i første halvår, og en meravkastning på 10,3 prosentpoeng, ble fasiten for Delphi Global i første halvår. Vi har tatt en prat med Delphis nye globalforvalter.

Aller først Tian, fortell litt om bakgrunnen for at du gikk fra Delphi Norge til Delphi Global.

– Overgangen henger sammen med videreutviklingen av Delphi-metoden. De siste to årene har jeg sammen med Ivar Harstveit og Håkon H. Sætre brukt mye tid på å videreutvikle Delphis screeningmodell. Vi har etablert noe vi kaller for fundamentaltrenden, som kommer i tillegg til Delphis tradisjonelle pristrend. Så langt har vi erfart at fundamentaltrenden gir spesielt god retning for de bredeste fondene, hvor man på grunn av et stort antall selskaper og geografisk avstand trenger flere holdepunkter i screeningen. Da jeg ble spurt om å ta over globalfondet før nyttår, var det derfor lett å si ja. Slagplanen og verktøyene var allerede på plass.

tian_halvaar_300x500

Da børsene falt kraftig på coronafrykt i mars, hadde du allerede tatt ned risikoen i porteføljen. Var det tilfeldig?

– Etter at det første sjokket fra nedstengingen i Kina hadde lagt seg i februar, kom aksjemarkedene raskt tilbake til nye høyder. Som forvalter opplevde jeg dette som i overkant optimistisk, noe som ble forsterket av begynnende smittespredning utenfor Kina, men også fordi børsene var strukket vel langt i det korte bildet. I takt med at vi forstod mer av spredningsegenskapene, tok vi ned risikoen i porteføljen. Det bidro positivt i forhold til referanseindeksen da børsene falt kraftig i mars.

Hva løftet ellers fondets avkastning under den verste uroen?

– Her kommer vi ikke utenom digitaliseringstrenden, som uten tvil var den viktigste trenden i uroen. I tillegg til at vi hadde bra eksponering i forkant gjennom Amazon, Microsoft, Nvidia og Adobe, økte vi eksponeringen ytterligere mens det stormet som verst. Stikkordene var digitalisering, streaming og gaming, som alle tjente på nedstenging.

I tillegg til Delphis tradisjonelle pristrend, ønsker du altså at fundamentaltrenden skal gi retning i forvaltningen. Hva tilfører den konkret?

– Den tilfører hovedsakelig to ting til forvaltningen; trygghet og treffsikkerhet. Med en god fundamentaltrend i bunn, øker sannsynligheten for at aksjen kommer til å levere meravkastning også i fremtiden. Selskaper som historisk gjør det bra, har en tendens til å fortsette å gjøre det bra. I tillegg får investeringsgrunnlaget enda flere bein å stå på, hvilket øker tryggheten vår på at en investering er bra. Dermed kan vi også være aggressive når vi skal være aggressive, og således tjene mer penger på hver enkelt investering.

Fungerer fundamentaltrenden i markeder med brå og store endringer?

– Når markedene skifter retning brått og kraftig, blir historisk informasjon raskt mindre verdifull. I slike perioder må vi lene oss mer på fundamentalanalysen for å forstå hvordan endringene spiller inn på selskapene. Heldigvis er det nokså sjelden at markedene forandrer seg så brått som under COVID-19. Endringer går normalt gradvis, og nokså tregt. Under slike vilkår er fundamentaltrenden veldig god til å fange opp relevant informasjon.

Du har sagt at evnen til å bearbeide data er avgjørende for å lykkes med forvaltningen av brede fond. Den må du gi oss litt data på?

– Som globalforvalter er oppdraget å søke eksponering mot de beste trendene verden over. Med flere tusen selskaper å velge blant, må vi tilføre data for å snevre inn antallet selskaper som er aktuelle for videre undersøkelser. Pristrenden og fundamentaltrenden er viktig her, og begge krever data. I en innledende fase ønsker vi også svar på en rekke hypoteser om selskapet, og jo flere av hypotesene som er kvantitativt utformet, desto enklere blir det å gjennomføre systematisk testing og evaluering. For aksjer vi eier brukes data fortløpende for å bekrefte om aksjen fortsatt fortjener sin plass.

– I tillegg er data meget viktig når det kommer til egen læring og utvikling. Det er små marginer i vår bransje, og dersom man ikke har verktøy og data på plass for systematisk læring av egne og andres feil, er det grunn til å forvente at avkastningen blir skadelidende.

I juni kunne Finansavisen melde om drømmetreff for Delphi Global, etter at fondet hadde realiserte over 100 millioner i amerikanske Nikola. Hva er historien?

– Nikola tar sikte på å bli den ledende produsenten av lastebiler drevet av batteri og hydrogen, som samtidig har kontroll på mye av verdikjeden. I juni entret selskapet Nasdaq-børsen etter å ha fusjonere med VectoIQ. Vi har fulgt hydrogenverdikjeden lenge, blant annet gjennom NEL her i Norge, og kjøpte våre aksjer i Nikola i forbindelse med fusjonen. Aksjekursen doblet seg i løpet av noen få dager, og vi valgte da å ta gevinst, siden verdsettelsen opplevedes som vel strukket. Så ja, absolutt et drømmetreff.

Apropos grønne aksjer, kan vi forvente at denne trend bare vil fortsette å gi?

– Investeringene vi har sett så langt, kan ikke måle seg med det som kommer de neste årene. Det er veldig mye på gang. Mange av selskapene med en tydelig ESG-tilt er godt posisjonert innenfor strukturelle veksttemaer, og en rekke kan vise til gode trender. Med utrullingen av "The European Green Deal", skal det også investeres store summer for å få ned klimagassutslippene i Europa. Det bør kunne sette ytterligere fart på inntjeningsveksten. Flere land og regioner følger det samme sporet, blant annet USA, hvor man også ønsker å vedta en "Green New Deal".

Helt til slutt Tian, kan du si litt om fondets posisjonering inn i andre halvår?

– De sterkeste trendene finner vi fortsatt innenfor teknologi, hvor coronaviruset har satt digitaliseringstrenden i høygir, noe som vil fremskynde mye av den fremtidige etterspørselen. Her ser det meste også bra ut med tanke på pristrend og fundamentaltrend. Inn mot sommeren valgte vi også å dreie porteføljen i en noe mer prosyklisk retning, hovedsakelig mot selskaper som vil dra nytte av den grønne bølgen. Vi forventer at det vil dukke opp mange spennende investeringsmuligheter i andre halvår. Så gjenstår det bare å gripe disse og skape ytterligere meravkastning. Vi har gode verktøy for å lykkes, og viljen er definitivt på plass.

NB: Denne artikkelen er hentet fra Delphis halvårskommentar for 2020. Ønsker du å følge fondets utviklingen fremover? Meld deg på vårt nyhetsbrev via forsiden her på delphi.no, og motta månedlige oppdateringer fra fondets forvalter.