Sterk sommerspurt

Etter den svake utviklingen i mai, ga juni en sterk avslutning på første halvår for aksjemarkedene. Nok en gang var det røyksignaler fra sentralbankene som bidro til stemningsskiftet.

For måneden sett under ett steg amerikanske S&P 500 6,9 prosent målt i USD, europeiske Stoxx 600 hevet seg 4,3 prosent målt i EUR, mens nordiske VINX endte opp 4,6 prosent målt i NOK. Her hjemme klatret Oslo Børs 1,5 prosent (OSEBX).

Helomvending fra Fed

For noen få kvartaler siden hadde mange sentralbanker startet normaliseringen av pengepolitikken, med høyere renter og nedbygging av sentralbankbalansene. Den amerikanske sentralbanken (Fed) ledet an, med renteheving så sent som i desember. Veksten var god, og arbeidsledigheten rekordlav. Siden den gang har budskapet fra Fed likevel endret seg dramatisk. Først ved å stoppe nedbyggingen av balansen, for så i siste rentemøte i juni å indikere rentekutt til høsten. Rentemarkedet priser nå inn hele fire rentekutt over de neste tolv månedene, mye basert på forventninger om lavere vekst knyttet til handelskrigen. Helomvendingen kan også sees på som en seier til Trump over sentralbanken.

ECB følger etter

Den europeiske sentralbanken (ECB) hev seg raskt på toget, med Draghi som tydelig indikerte at ECB også vil reagere med stimulative tiltak om nødvendig. Sett i lys av avtagende vekstutsikter i eurosonen i godt over et år, mye knyttet til hovedmotoren Tyskland, virker dette mer rasjonelt. Likevel er ikke veksten samlet sett kriselav, og arbeidsledigheten er fortsatt fallende. I tillegg er renten allerede på minus 0,4 prosent, samtidig som de kvantitative tiltakene opphørte nylig.

Tilbake til forhandlingsbordet

Handelskrigen har fått mye oppmerksomhet etter at Trump valgte å eskalere denne i mai. Det var derfor knyttet stor spenning til G20-toppmøtet i Japan, som endte med ny våpenhvile og nye forhandlingsrunder. Det gjenstår å se om forhandlingene kommer i havn. Trump kan når som helst sende en tweet som trapper opp konflikten igjen. Likevel virker finansmarkedene å ha tro på en løsning.

Veien videre …

Veien fra en normalisering av pengepolitikken til det motsatte er åpenbart kort. Troen på økte stimuleringer fra sentralbankene, kombinert med fortsatt inntjeningsvekst i selskapene, taler til fordel for aksjer inn i andre halvår.

"The job of the Central Bank is to worry"
Alice Rivlin