Sterk start på 2019

Januar startet på en best mulig måte, med kraftig oppgang for verdens aksjemarkeder. Borte var frykten som herjet markedene i desember. Godt hjulpet av forventninger om en rentepause.

For måneden sett under ett steg amerikanske S&P 500 9 prosent målt i USD, europeiske Stoxx 600 hevet seg 6,8 prosent målt i EUR, mens nordiske VINX endte opp 3 prosent målt i NOK. Her hjemme klatret Oslo Børs 4,5 prosent (OSEBX).

Ser rentepause

Resesjonsfrykten i USA forsvant gradvis i løpet av januar, samtidig som usikkerheten rundt "shutdown" av offentlig sektor ble midlertidig fjernet. På toppen av dette sendte den amerikanske sentralbanken signaler om brems i rentehevingstakten, og at den vil se an den økonomiske utviklingen etter markedsuroen. De fleste økonomene tror en rentepause vil vare til andre halvår, mens markedet tror sentralbanken er ferdig. Tonen rundt balansepolitikken ble også tolket som mer fleksibel. Tilsvarende signaler ble også sendt fra den europeiske sentralbanken. I sum mer enn nok til å sende aksjemarkedet kraftig opp. 

Makro nedjusteres


Selv om resesjonsscenariet prises ut av finansmarkedene, faller globale makrotall videre samlet sett. Konsensus BNP vekstforventninger for 2019 nedjusteres også videre, hvor spesielt utviklingen i USA de siste to månedene bidrar negativt. Trenden forsterkes trolig av utsiktene til lavere energipriser. Til tross for sensyklisk lønnsvekst mange steder, ser det dermed ikke ut som om inflasjonsfrykten tiltar med det første.

Tror på løsning i handelskrigen


Et annet forhold som også har bidratt til økende risikoappetitt er utviklingen i handelskrigen. Selv om det har vært blandede signaler fra de ulike forhandlingsrundene, trekker flertallet i positiv retning. Rivaliseringen mellom stormaktene USA og Kina ender neppe ved forhandlingsfristen i mars. Derimot er det et berettiget håp om at eskaleringen av tollsatser mellom landene tar slutt. Det vil i tilfellet være vinn-vinn for begge parter. 

Veien videre …


Aksjemarkedenes volatile reise fortsetter. For investorer som kastet kortene i uroen i desember, ble januar en kostbar påminnelse om at den langsiktige meravkastningen i aksjemarkedene best oppnås ved å stenge støyen ute – og være nettopp langsiktig. 

"There's no time, place, or purpose of a government shutdown or default"
Cory Gardner