Sterke børser i sommer

Aksjemarkedene ristet raskt av seg Brexit-overraskelsen, og juli ble en måned med overraskende sterk oppgang for mange av verdens børser.

For måneden sett under ett steg S&P 500-indeksen 3,7 prosent målt i USD, europeiske Stoxx 600 steg også 3,7 prosent målt i EUR, mens nordiske VINX endte opp 5,0 prosent målt i NOK. Shanghai-børsen kunne samtidig vise til en oppgang på 2,7 prosent målt i Yuan.

Ingen Brexit-panikk

Frykten for at britenes nei til EU skulle gi store ringvirkninger for verdens aksjemarkeder eller EUs sammenbrudd forduftet raskt. Selv om det ikke er klart hvordan og når en eventuell Brexit vil utspille seg, fremstår det klart at både EU og Storbritannia er tjent med at samarbeidet og handelen opprettholdes noenlunde som i dag på de fleste områder.

Den kraftige svekkelsen av pundet virker som en buffer ved at eksportselskapene får bedre konkurransekraft, men samtidig svekkes lønnsomheten til selskaper utenfor Storbritannia med stor eksportandel til landet. Deres alternativ er å skru opp prisene, noe som trolig vil redusere etterspørselen. Vi forventer å se lavere lønnsomhet for denne typen selskaper. Samtidig skaper situasjonen muligheter for aktører som ønsker å kjøpe britiske selskaper på "billigsalg". Japanske Softbanks oppkjøpstilbud på britiske ARM er et godt eksempel i så måte.

De første makrotallene etter folkeavstemningen tyder på at det, i hvert fall foreløpig, kun er den britiske økonomien som merker Brexit i særlig grad – blant annet ved at investeringer blir utsatt eller kansellert. Dette bekreftes også av bankene, som har rapportert om en rask svekkelse av kredittetterspørselen i Storbritannia.

Resultatsesongen i gang

Tallene for andre kvartal tikker nå inn, og spesielt i USA er det overraskende mange selskaper som slår analytikernes inntjeningsestimater. Resultatene er i seg selv ikke mye å rope hurra for, med totalt sett svekket inntjening, men i forhold til forventningene er inntjeningen pr aksje den sterkeste siden tredje kvartal 2009. Europeiske selskaper har også overgått analytikernes antakelser, om enn ikke i like stor grad. Også her har kostnadskutt dratt mye av lasset.

Bedring for fremvoksende

I juli avtok bekymringene rundt utviklingen i Kina og andre fremvoksende økonomier ytterligere. Dette skjer i kjølvannet av de siste månedenes stabilisering og bedring i råvaremarkedene. Samtidig falt oljeprisen fra snaue 50 dollar fatet til drøye 40 forrige måned, noe som bidro til press på norske kroner og til at børsene i land som Saudi-Arabia og Kuwait endte blant de svakeste i juli.

Veien videre …

Juli oppsummeres som en god start på andre halvår. At aksjemarkedene håndterte Brexit på en mye bedre måte enn forventet, kombinert med forbedrede makrodata og brukbare selskapsresultater, taler til fordel for aksjer også fremover.

"The future has a lot to do with the past"
Dwight Yoakam