Sterke sommerbørser

Etter en heller svak avslutning på første halvår, oppsummeres juli som en solid børsmåned. Gode selskapsresultater og kinesisk pengepolitikk bidro til oppgangen.

For måneden sett under ett steg amerikanske S&P 500 3,7 prosent målt i USD, europeiske Stoxx 600 klatret 3,2 prosent målt i EUR, mens nordiske VINX endte opp 4,2 prosent målt i NOK. Her hjemme steg Oslo Børs 2,0 prosent (OSEBX).

Resultater og pengepolitikk

Oppgangen i juli var først og fremst trigget av en sterk resultatsesong i USA og kinesiske pengepolitikk. I Kina har myndighetene kuttet bankenes reservekrav to ganger i år, samtidig som det forventes ytterligere to kutt før nyttår. I tillegg er det annonsert enkelte skattekutt og økt statlig støtte til infrastrukturinvesteringer. I sum er dette likevel relativt små tiltak, og i praksis en reversering av innstramningene fra første halvår.

Underliggende bra

Makrobildet er fortsatt bra. God vekst, godt inntjeningsbilde, lav inflasjon og lave renter gjør at det fortsatt er et gunstig klima for aksjer. Oppgangen fremstår imidlertid som noe mindre synkronisert enn tidligere. USA viser stadig styrke, men fremvoksende økonomier har svekket seg noe.

Handelskrig og Brexit

Den ulmende handelskrigen mellom USA og Kina får mye oppmerksomhet. Dette er kanskje ikke så rart, siden USA og Kina til sammen står for 40 prosent av verdens BNP. En handelskrig kan i verste fall kan ta ned veksten i verdensøkonomien med opp mot 1,4 prosentpoeng. Selv om det mest sannsynlig utfallet er at partene kommer til en form for enighet, er investorene likevel bekymret.

I Storbritannia trakk flere høyprofilerte regjeringsmedlemmer seg fra regjeringen i juli, blant annet utenriksminister Boris Johnson. Den sterke polariseringen i den britiske befolkningen vanskeliggjør en Brexit-light. Grenseovergangen mellom Irland og Nord-Irland er spesielt problematisk. Ved en Brexit vil denne måtte stenges og grensekontroller innføres. Samtidig forbedrer de store internasjonale bankene seg på å flytte mye av sin Europa-virksomhet ut av landet, enten til Paris eller Frankfurt.

Veien videre …

Handelskrig og Brexit til tross, selskapenes rapportering for andre kvartal vitner om et solid inntjeningsbilde samlet sett. Med forventninger om at det også vil vedvare inn i tredje kvartal, fremstår aksjemarkedet stadig som det beste stedet å være investert.

 "It is easy to make promises - it is hard work to keep them"
Boris Johnson