Sterkt første kvartal

Mars ble nok en god måned for aksjemarkedene. Med det ble også punktum satt for et sterkt kvartal. Oppgangen tilskrives i stor grad en helomvending fra den amerikanske sentralbanken.

For måneden sett under ett steg amerikanske S&P 500 1,9 prosent målt i USD, europeiske Stoxx 600 hevet seg 2,2 prosent målt i EUR, mens nordiske VINX endte opp 1,2 prosent målt i NOK. Her hjemme falt Oslo Børs 0,25 prosent (OSEBX).

Renter ned, aksjer opp

Siden årsskiftet har aksjemarkedene steget på bred front, samtidig som statsrentene har falt videre. Enkelte stusser over at oppgangen i aksjemarkedet og rentefallet reflekterer to ulike oppfatninger av fremtiden. Dette bildet har vi imidlertid sett flere ganger før det siste tiåret, drevet av sentralbankenes pengetrykking. Markedsuroen i desember, utløst av høye statsrenter i november og svakere vekst- og inflasjonsutsikter, har helt klart bidratt til helomvendingen fra den amerikanske sentralbanken (Fed). Når Fed nå tydelig har signalisert rentepause og stopp i nedbygging av balansen, reprises markedene deretter.

Helomvending fra Fed

Sentralbanksjef Jerome Powell ble lenge ansett som en rentehauk, som ville normalisere pengepolitikken mer enn hans forgjengere. Denne oppfattelsen ble lagt i skuffen for godt etter siste rentemøte, hvor Fed varslet stopp av QT (nedbygging av balansen) overraskende tidlig og fra september. Nedtrapping av salgene starter allerede i mai, hvor salgstakten av obligasjoner går fra 50 til 35 milliarder dollar i måneden. Selv om vi foreløpig er langt unna rentekutt og ny runde med QE (økt balanse), har sannsynligheten for nettopp dette økt.

Eurosonen halter stadig

Det kraftige rentefallet i USA har også dratt med seg europeiske renter, hvor fallet ble forsterket av fortsatt svake tyske makrotall i mars. Ledende økonomiske indikatorer peker stadig nedover. Dette er spesielt tydelig for Tyskland, som er svært eksportavhengig. Makrosentimentet er trolig ikke like negativt som de ledende indikatorene sier, og det er derfor ikke urimelig å forvente en bedring fremover. At arbeidsmarkedstallene ikke har forverret seg nevneverdig, hjelper også.

Veien videre …

Vi har lagt bak oss et sterkt første kvartal. Mange børser har hentet inn store deler av fallet før jul, og enkelte er allerede på ny rekordjakt. Utviklingen i Asia fremstår også som sprekere enn på lenge. Samtidig stuper vi inn i rapporteringssesong for første kvartal, hvor selskapenes jobb er å overbevise investorene om at oppgangen er fortjent.

"Wealth can only be accumulated by the earnings of industry and the savings of frugality"
John Tyler