Storebrand Gruppen ekskluderer russiske selskaper

På grunn av den eskalerende situasjonen i Ukraina har Storebrand Gruppen besluttet å fryse alle russiske investeringer og selge seg ut av Russland. Delphi Fondene har ikke hatt eksponering i russiske selskaper.

jan-erik-saugestad 528x
Konserndirektør for kapitalforvaltning, Jan Erik Saugestad.

– Russland har med sine handlinger utvilsomt begått et brudd på folkeretten og staters rett til selvstyre. En handling som er tydelig fordømt av det internasjonale samfunnet. Vi har gjort en vurdering av våre investeringer og mener at det er vårt ansvar som bærekraftig kapitalforvalter å reagere, sier Jan Erik Saugestad, konserndirektør kapitalforvaltning i Storebrand og legger til:

– Vi er dypt bekymret over situasjonen og ikke minst de menneskelige lidelsene til de berørte i regionen. Den eskalerende situasjonen vil ha vidtrekkende implikasjoner for verdenssamfunnet og verdensøkonomien i lang tid fremover.

Delphi Fondene ikke i Russland

Delphi Fondene, som er heleid av Storebrand, følger de samme retningslinjene for eksklusjoner som Storebrand Gruppen. Delphi Fondene har ikke hatt investeringer eller eksponering i russiske selskaper.

Storebrand Gruppen tilbyr Delphi Fondene Storebrand Fondene, Skagen Fondene og SPP Fonder i Sverige, og vedtaket, som trer i kraft umiddelbart, innebærer at Storebrand ekskluderer 19 selskaper til en verdi av cirka 1,4 milliarder kroner.

Utelukkelsene er basert på menneskerettighetsbrudd, innføring av sanksjoner fra det internasjonale samfunnet og den norske regjeringens vedtak om at Oljefondet skal selge seg ut av landet.

Storebrand mener det er gode grunner for å utelukke statsobligasjoner pantsatt av den russiske staten i lys av brudd på folkeretten. Storebrand er fra før ikke investert i russiske statsobligasjoner.


Utelukkelsene gjelder fra 1.mars gjelder:

  1. Statsobligasjoner
  2. Statskontrollerte selskaper
  3. Selskaper som direkte eller indirekte bidrar til invasjonen
  4. Selskaper underlagt EU- og FN-sanksjoner som følge av den pågående konflikten
  5. Alle russiske selskaper som er ekskludert fra det norske Oljefondet