Strand Nygård til Delphi

Halvor Strand Nygård er ansatt som forvalter i Delphis forvalterteam. Nygård har de siste ni årene jobbet som analytiker i SEB, med fokus på energi.

Delphi er inne i en god utvikling, og vi forsterker nå satsingen ytterligere gjennom ansettelsen av Halvor Strand Nygård (oppstart 2. juni). Med solid bakgrunn fra SEB, skal han sammen med Andreas B. Lorentzen håndtere forvaltningen av Delphi Nordic og aksjedelen av Delphi Kombinasjon.

– Med Halvor Strand Nygård styrker vi forvalterteamet ytterligere innenfor både tradisjonell energi og fornybar energi. Sistnevnte blir bare viktigere fremover, og her vil Halvor få en sentral rolle på tvers av alle fondene. Når det gjelder samspillet mellom Andreas og Halvor, forblir Andreas hovedforvalter for begge fondene, mens Halvor blir forvalter, med spesielt fokus på energi og fornybar energi, sier Bård Bringedal, investeringsdirektør i Storebrand Asset Management AS.

Halvor Strand Nygård

Nygård har en Master i finans fra Norges Handelshøyskole. I Prospera-undersøkelsen 2019 ble han trukket frem som en av de beste analytikerne i Norge innenfor sitt fagområde.

– Jeg gleder meg stort til å begynne i Delphi Fondene. Selv om Norden blir mitt investeringsområde, er det en klar målsetting at min kompetanse skal komme alle fondene til gode. I dag handler energi vel så mye om sol, vind og vann, som olje og gass. Delphi Fondene har et klart ønske om å være med på den grønne bølgen, noe som trigger meg ekstra, sier Halvor Strand Nygård.

Delphi-metoden førende

Med nærheten til de nordiske selskapene har Delphis forvaltere ekstra gode forutsetninger for å bli kjent med selskapene, deres ledelse og forretningsmodeller. Økt forvalterkapasitet er viktig i så måte. Samtidig forblir Delphi-metoden førende for aksjeplukkingen, noe som betyr at både trendanalysen og den fundamentale analysen må sjekkes av med positivt fortegn før en investering.

Har du spørsmål knyttet til Delphis ulike fond? Vennligst ta kontakt med vårt kundesenter.