Surfer på en grønn bølge

Selskaper med tydelig ESG-profil har trendet sterkt på verdens børser de siste 12-18 månedene. Her hjemme peker vindkraftselskapet Bonheur seg ut, med både solid trend og lav prising.

Tekst: Tian Tollefsen, forvalter Delphi Norge

Vind- og solkraft er den billigste formen for ny og ren energi i store deler av verden. Med strengere reguleringer fra ulike lands myndigheter, blant annet knyttet til FNs togradersmål, forventes investeringstakten innenfor fornybar energi å bli høy fremover. Samtidig er investorenes fokus på ESG og grønne aksjer klart økende, og stadig flere ønsker denne typen investeringer i sine porteføljer.

Fra shipping og offshore til vind

På Oslo Børs er det i dag kun Bonheur ASA som har direkte eksponering mot vindkraft, gjennom vindkraftproduksjon og installasjon av offshore vind. De siste 15 årene har en stor andel av Bonheurs nye investeringer vært rettet mot vindkraft, samtidig som eksponeringen mot tidligere kjerneområder, som shipping og offshore, har blitt redusert. Etter at Bonheur bestemte seg for å ikke delta i restruktureringen av riggselskapet Dolphin Drilling, har aksjekursen virkelig skutt fart. Selskapet har også en cruisevirksomheten med god kontantstrøm, som ikke forventes å kreve større investeringer fremover.

Bonheur har generert store verdier de siste årene, og aksjekursen har steget kraftig. Likevel er den store rabatten til underliggende verdier omtrent på samme nivå som tidligere. Vi forventer at verdiskapningen vil fortsette i samme tempo, samtidig som aksjen bør kunne få en reprising i tråd med andre grønne aksjer på børsen.

Vindkraftparker på land

Selskapets vindkraftvirksomheten er todelt. Hoveddelen konsentrerer seg om å utvikle og drifte vindkraftparker på land gjennom parker i UK, Sverige og Norge. Fred. Olsen Renewables, som driver denne delen av Bonheurs virksomhet, har god "track record" på utvikling og drift. Senest i 2015 og 2018 solgte de minoritetsandeler i noen av vindparkene i UK til heftige premier over byggekostnaden. Listen over potensielle nye prosjekter er fortsatt lang, noe som taler for at veksten vil forbli bra.

Offshore vindparker

Den andre delen av virksomheten dreier seg i stor grad om installasjon av offshore vindparker. Gjennom Fred. Olsen Windcarrier, har Bonheur tre spesialbygde transport- og installasjonsskip, samt en rekke mindre selskaper i verdikjeden. Denne delen av Bonheurs virksomhet har vært volatil de siste årene, men fremover ser markedet nokså sterkt ut. Mange av de nye prosjektene har enorme turbiner som skal installeres, noe som bør passe Bonheurs avanserte installasjonsfartøyer godt.

Tror på reprising …

I vår bok er Bonheur en vindkraftaksje som venter på å bli oppdaget og repriset. Aksjen prises til en rabatt til underliggende verdier, samtidig som trenden er sterk, både absolutt og relativt. Med forventninger om økte reguleringer knyttet til ESG, og en fortsatt dreining av investorenes preferanser i en grønn retning, bør aksjen kunne surfe videre på en grønn bølge.