Tautrekking pågår

August ble en urolig måned i aksjemarkedene. Trumps opptrapping av handelskrigen med Kina, og ikke minst tautrekkingen med egen sentralbank, bidro til å holde spenningen ved like.

For måneden sett under ett falt amerikanske S&P 500 1,6 prosent målt i USD, europeiske Stoxx 600 måtte tåle en nedgang på 1,3 prosent målt i EUR, samtidig som nordiske VINX klatret 1,7 prosent målt i NOK. Her hjemme steg Oslo Børs 0,25 prosent (OSEBX).

Makro og renter

Gjennom sommeren så vi en svekkelse i global makro. Falltakten har nå avtatt, og nedgangen er heller ikke mer enn forventet. Globalt blir det stadig tydeligere at industrisektoren sliter, samtidig som servicesektoren klarer seg bedre. Med lav arbeidsledighet holder veksten i privat konsum og konsumenttilliten stand. Samtidig er vi i en fase hvor lange renter i USA er lavere enn korte renter. En invertert rentekurve har historisk vært en god resesjonsindikator. Men til forskjell fra tidligere, er sentralbankene i dag villige til å starte seddelpressene og kutte rentene. På den måten kan de holde resesjonsspøkelset på avstand.

Trump vs. Powell

Ved inngangen til august kuttet den amerikanske sentralbanken (Fed) renten for første gang på ti år. Trump var imidlertid langt fra fornøyd med sentralbankens retorikk og guiding. Han svarte med økt toll på importvarer fra Kina, og la med det ytterligere rentepress på sentralbanksjef Jerome Powell. Sentralbanksjefen kontret med å si at det ikke foreligger umiddelbare planer om ytterligere kutt, noe som skuffet aksjemarkedene. Mange forventer at tautrekkingen vil fortsette frem til valget neste år, og at Trump vil tvinge frem flere rentekutt, før han avslutter handelskrigen på en markedspositiv måte.

ECB følger etter

Når Fed gjør en helomvending, følger gjerne andre sentralbanker etter. I august varslet også den europeiske sentralbanken (ECB) rentekutt og en restart av seddelpressen. Varselet bidro til å forsterke det globale rentefallet. Samtidig forventes det at en haltende tysk økonomi kan få et etterlengte løft. Apropos etterlengtet løft. I England synes Brexit-kaoset å være komplett, og Boris Johnson har allerede gått på sitt første ydmykende nederlag. Tiden i statsminsterstolen kan bli kort.

Veien videre …

Det foregår en tautrekking mellom den amerikanske sentralbanken og Trump, som neppe blir avklart før valget i 2020. Hvis tautrekkingen går i Trumps favør, kan resultatet bli både høy vekst og stigende aksjemarkeder. Samtidig gjør fallende renter i seg selv aksjer mer attraktivt.

"I've always won, and I'm going to continue to win. And that's the way it is"
Donald Trump