Ti år siden finanskrisen

Vi har lagt bak oss en blandet børsmåned, med amerikanske aksjer i front. Med markeringen av ti år siden starten på finanskrisen 15. september, forblir USA i sentrum for oppmerksomheten.

For måneden sett under ett steg amerikanske S&P 500 3,3 prosent målt i USD, europeiske Stoxx 600 falt 2,1 prosent målt i EUR, mens nordiske VINX endte opp 2,8 prosent målt i NOK. Her hjemme steg Oslo Børs 1,2 prosent (OSEBX).

Ti år siden, hva nå?

15. september er det nøyaktig ti år siden Lehman Brothers gikk konkurs. Det markerer på mange måter starten på finanskrisen, selv om uroen startet og markedene toppet ut tidligere. Finanskrisen førte til en dyp nedgangskonjunktur i den globale økonomien med stigende arbeidsledighet, som ga etterdønninger i flere år. Gjeninnhentingen gikk også sakte, med lavere økonomisk vekst enn vi har sett etter tidligere nedgangskonjunkturer. Dette er et argument i seg selv for at veksten i USA kan fortsette, selv om vi kan fastslå at USA nå er i den sensykliske konjunkturfasen og snart er i den lengste perioden uten et økonomisk tilbakeslag.

Løpende makrotall tall viser at aktiviteten holder seg godt i USA, godt hjulpet av skattekutt og ekspansiv finanspolitikk. Bildet har vært noe svakere i eurosonen og Japan, hvor makrotallene har skuffet og vekstutsiktene har blitt nedjustert. For eurosonen ser vi tegn til stabilisering. Samtidig er inflasjonen på vei opp og pengepolitikken gradvis er i ferd med å normaliseres.

Handelskrigen eskalerer

At den amerikanske økonomien er såpass sterk, gjør at Trump kan eskalerer handelskrigen med Kina uten at de økonmiske konsekvensene blir for merkbare. Over sommeren har det blitt innført toll på varer tilsvarende 50 milliarder dollar på begge sider. Neste varslede steg er ytterligere tolløkning på importvarer fra Kina tilsvarende 200 milliarder dollar. Det omfatter i tilfellet nesten halvparten av all import fra Kina, noe Kina ikke kan matche i størrelse. Dermed spekuleres det rundt hvilke andre mottiltak Kina kan iverksette, og om svekkelsen av den kinesiske valutaen har vært bevisst.

Følger med på fremvoksende

Samtidig som industrilandene har tapt noe makromomentum, har det gradvis blitt tilløp til flere småkriser i mindre fremvoksende økonomier som Tyrkia, Venezuela og Argentina. Selv om disse er små i en global sammenheng, følger vi utviklingen nøye.

Veien videre …

Gjeninnhentingen etter Finanskrisen har gått sakte, noe som i seg selv kan være et argument for at veksten kan fortsette. I vår bok fremstår aksjer stadig som det beste alternativet.

"I never once considered that it was appropriate to put taxpayer money on the line in resolving Lehman Brothers"
Henry Paulson