Topper og Trump

Den sterke oppgangen i aksjemarkedene fortsatte gjennom april, med ny topp for globale aksjer mot slutten av måneden. Samtidig varsler nå Trump økte tollsatser mot Kina.

For måneden sett under ett steg amerikanske S&P 500 4,1 prosent målt i USD, europeiske Stoxx 600 hevet seg 3,9 prosent målt i EUR, mens nordiske VINX endte opp 2,9 prosent målt i NOK. Her hjemme måtte investorene på Oslo Børs ta til takke med "kun" 2,1 prosent (OSEBX).

Grønne skudd?

Målt ved MSCI World i lokal valuta, er oppgangen i år hele 15 prosent. Sjelden har vi fått en så god start på et kalenderår. Løftet må ses i sammenheng med korreksjonen og markedsuroen i desember, samt helomvendingen fra den amerikanske sentralbanken. Globale renter har samtidig stabilisert seg noe, men er fortsatt klart lavere enn i oktober og november. For makrobildet er det fortsatt nedjusteringer som gjelder. Det er likevel tegn til grønne skudd, spesielt i servicesektoren. Regionmessig har også enkelte makrotall i Kina stabilisert seg, samtidig som det ikke faller like mye som fryktet i USA. Servicesektoren har også bedret seg i eurosonen. 

Trump mot 2020

For USA er det kanskje mest korrekte å si at den økonomiske aktiviteten har falt mindre enn fryktet. BNP-tall for første kvartal viste at veksten holdt seg over tre prosent, tross svakere konsum og nedstengning av offentlig sektor. Det har lenge vært ventet at effektene fra skattekuttene skulle ebbe ut, men makrotallene har ikke falt mye ennå. Arbeidsmarkedet er fortsatt sterkt, med rekordlav arbeidsledighet på 3,6 prosent i april. Dette bildet vil trolig Trump gjøre alt for å opprettholde frem til valget i 2020. Spørsmålet er på hvilke områder han kan overraske. Omfattende skattekutt er ikke mulig. Signifikante infrastrukturinvesteringer virker heller ikke veldig sannsynlig.

Tilsvarende er en løsning på handelskrigen trolig noe Trump ønsker. Det var lenge stille på denne fronten, inntil Trump igjen twitret og truet med tolløkning i starten av mai. Truslene kan anses som forhandlingsutspill, siden samtaler pågår. 

Veien videre …

Ved inngangen til mai dukker det gamle mantraet "Sell in May and Go Away" opp i media. Etter kraftig oppgang i år, vil enkelte helt sikkert velge det. Samtidig er alternativene til aksjer fortsatt få og dårlige. For langsiktige fondssparere spiller det uansett mindre rolle om det er mai eller november, om børsene har gått mye eller lite siste fire måneder. Det handler om å være investert over tid.

"The poll that matters is the one that happens on Election Day"
Heather Wilson