Tro, håp og sentralbankene

Aksjemarkedene fortsatte oppturen i oktober, mens globale industritall svekket seg ytterligere. Samtidig fyrer sentralbankene på med rentekutt og nye kvantitative tiltak.

For måneden sett under ett steg amerikanske S&P 500 2,2 prosent målt i USD, europeiske Stoxx 600 hevet seg 1,1 prosent målt i EUR, mens nordiske VINX klatret 5,3 prosent målt i NOK. Her hjemme steg Oslo Børs 1,3 prosent (OSEBX).

Svekket industri

De globale makrotallene fortsetter å falle inn i årets siste kvartal. Etter en synkronisert oppgang, har utviklingen til dels vært ventet. Spesielt var det ventet at effektene av skattekuttene til Trump ville ebbe ut. Globale industritall faller klarest, med få tegn til omslag, hvis vi se på detaljer som ordre og lager. Samtidig er arbeidsmarkeds- og konsumtallene fortsatt gode. Forskjellene kan ikke vedvare over tid. Enten vil vi se et omslag i den globale industrien, eller så vil de øvrige tallene også svekke seg. Finansmarkedene anser et omslag i industrisektoren som mest sannsynlig.

Aktive sentralbanker

Den amerikanske sentralbanken (Fed) kuttet renten videre i oktober. Dette skjedde samtidig som arbeidsledigheten i USA ble rapportert til rekordlave 3,5 prosent – lavest siden 1969. På rentemøtet signaliserte sentralbanksjefen en rentepause, og markedsaktørene tror nå på ett rentekutt til før sommeren 2020. I november starter den europeiske sentralbanken seddelpressen på nytt, og vil fremover by på månedlige obligasjonskjøp på 20 milliarder euro, uten en fastsatt sluttdato.

Handelsavtale "fase 1"

Tro og håp beskriver nok forventningene om en handelsavtale mellom USA og Kina best. Etter eskaleringen i sommer, ble hevingen av tollsatsene utsatt i det som nå kalles "fase 1" i en potensiell avtale. Som vanlig er det få detaljer og lite konkret å melde om, men Trump trekker frem APEC-møtet i november som et tidspunkt for en eventuell avtale. Det kan synes å være for tidlig, spesielt hvis man tror på spekulasjonene om at Trump vil holde tollkrigen varm inn mot valgkampen neste år.

Veien videre …

Vi er inne en periode hvor aksjemarkedene påvirkes av politikk og stimulanser fra sentralbankene i større grad enn "normalt". Investorenes preferanser skifter ofte og brått, noe som er utfordrende for aktive forvaltere. Samtidig fremstår alternativene til aksjer fortsatt som lite attraktive.

"We need a president with tremendous intelligence, smarts, cunning, strength and stamina"
Donald Trump