Trumponomics utfolder seg

Etter en god start på det nye året, snek usikkerheten seg inn i aksjemarkedet i takt med president Trumps mange utspill. Samtidig fremstår den økonomiske utviklingen som sterk.

Amerikanske S&P 500 oppsummerer januar opp 1,9 prosent målt i USD, europeiske Stoxx 600 falt 0,3 prosent målt i EUR, mens nordiske VINX falt 0,4 prosent målt i NOK. I Emerging Markets steg Shanghai-børsen med 1,8 prosent målt i Yuan.

Økt proteksjonisme

Kun få uker etter presidentinnsettelsen i USA, begynner vi nå å se konturene av Trumps økonomiske politikk. Som ventet handler det mye om økt proteksjonisme. Trump ønsker blant annet å reforhandle NAFTA (North American Free Trade Agreement), som er en frihandelsavtale mellom USA, Canada og Mexico. Spesielt har Mexico vært en av Trumps skyteskiver. Når det gjelder TPP (Trans Pacific Partnership), har Trump trukket USA fra det som skulle knytte handelen med flere asiatiske land, unntatt Kina, tettere.

Elefanten i rommet

Kina kan på mange måter sies å være elefanten i rommet, som USAs største handelspartner og siden USAs største handelsunderskudd er med nettopp Kina. Skulle konfliktnivået mellom verdens to største økonomier eskalere, for eksempel med tollmurer, handelskrig og innblanding av sensitive spørsmål som Taiwan, vil dette kunne ha store realøkonomiske og geopolitiske konsekvenser. Finansmarkedene følger naturlig nok denne relasjonen nøye.

Et annet område som følges er Trumps forventede opptrapping av finanspolitikken i form av skattekutt og infrastrukturinvesteringer. Enn så lenge har det kommet lite nytt her, og spørsmålene om hvordan Trump skal klare å skape 25 millioner nye jobber det neste tiåret, samt få BNP-veksten opp på fire prosent, henger stadig i lufta.

Gode makrotall

De siste årene har veksten i den amerikanske økonomien vært under halvparten av Trumps løfter. Løpende aktivitetstall viser likevel et positivt makromomentum i USA. Selv om oppbyggingen skjedde før presidentskiftet, kan økt optimisme blant småbedriftene dels tilskrives Trump. Spesielt har bedre industribarometre trukket makrotallene opp, også utenfor USA. Deler av dette henger sammen med oppgangen i råvareprisene, men globale konsum- og arbeidsmarkedstall har også vært gode. I sum har frykten for et økonomisk tilbakeslag avtatt.

Veien videre …

Twitter-kontoen til USAs nye president er stadig het. En konsekvens av dette er perioder med økt uro, som også forplanter seg til aksjemarkedene. Mange vil si at mye av det som skjer nå er symbolpolitikk, og ikke egnet til å endre den underliggende positive retningen. Vi heller mot sistnevnte gruppering. Aksjer er fortsatt den mest attraktive aktivaklassen.

"I am from the Left, but I am happy to work with people from the Right"
Donald Trump