USA i begivenhetenes sentrum

Januar ga en god start på børsåret 2018, spesielt for amerikanske aksjer. Mot slutten av måneden ble stigende renter en bekymring, og ved inngangen til februar falt markedene kraftig.

For januar sett under ett steg amerikanske S&P 500 5,7 prosent målt i USD, europeiske Stoxx 600 steg 1,7 prosent målt i EUR, mens nordiske VINX falt 1,3 prosent målt i NOK. Her hjemme opplevde vi en kronestyrkelse mot de fleste valutaer, spesielt mot en svekket dollar – hele 6,4 prosent. Med det forduftet mye oppgang under årets første måned for norskregistrerte, internasjonale fond uten valutasikring.

Finanspolitisk gass

I takt med at de pengepolitiske tiltakene i USA trappes ned, dreies oppmerksomheten over mot finanspolitikken. De økonomiske utsiktene i USA har blitt betydelig oppjustert de siste månedene, i stor grad takket være den mye omtalte og nå omsider vedtatte skattereformen. Forventet konsensus BNP-vekst er løftet fra 2,4 til 2,7 prosent i 2018, noe som er godt over trend. I en økonomi som allerede går godt, blir lønnsveksten og inflasjonen viktig å følge med på fremover.

Pengepolitisk brems

For å normalisere pengepolitikken, hever nå den amerikanske sentralbanken styringsrenten. Samtidig bygges sentralbankens balanse systematisk ned. Som en følge av dette, og økte inflasjonsforventninger, har lange globale statsobligasjoner steget mye, spesielt i USA, etter å ligget relativt stabilt gjennom 2017. På sikt kan høyere renter dempe etterspørselen i husholdningene og bedriftene.

Dollarfallet fortsetter

Tross stadig bedre vekstutsikter og økende rentedifferanse mot resten av verden, har dollaren svekket seg mot de fleste valutaer. Med unntak av en liten pause siste del av fjoråret, har svekkelsen vart siden begynnelsen av 2017. Flere forhold som bedre vekstutsikter utenfor USA, lavere volatilitet og økt risikoappetitt, trekkes frem som forklaringer. At eurosamarbeidet heller ikke ser ut til å klappe sammen, bidrar trolig også til dollarsvekkelsen.

Veien videre …

Februar startet med kraftig fall for verdens børser, drevet av stigende renter og tiltagende inflasjonsfrykt. Ved utgangen av januar kunne globale aksjer vise til oppgang 14 måneder på rad, noe som er den lengste oppgangsperioden siden 1960-tallet. I så måte var markedet overmodent for en korreksjon. Samtidig forelå det ikke noen spesifikke nyheter da børsfallet tiltok i styrke mandag 5. februar. Spekulasjoner går om at det er selvforsterkende algoritmer som driver nedsalget. I Delphi Fondene tror vi ikke uroen vi nå opplever er starten på et langvarig børsfall – til det er de fundamentale forholdene for gode. Vi mener fortsatt aksjer er det rette å være investert i. Husk at perioder med uro også byr på kjøpsmuligheter.

"Markets love volatility" 
Christine Lagarde