USA leder an gjenåpningen

Oppdemmet etterspørsel og en gjenåpning som virker stadig nærmere, drar opp inflasjonsforventingene.

For måneden sett under ett steg S&P 500-indeksen 5,3 prosent målt i USD, europeiske Stoxx 600 steg 2,4 prosent målt i EUR, mens nordiske VINX endte opp 3,0 prosent målt i NOK. Oslo Børs (OSEBX) kunne samtidig vise til en oppgang på 1,7 prosent.

Smitten på vei ned

I Europa lar gjenåpningen fortsatt vente på seg, men vi ser likevel tydelige tegn på at smitten er på vei ned. I mange europeiske land, inkludert i Norden, ser vi at vaksinasjonstempoet har tiltatt signifikant. I flere av disse landene nærmer det seg at tre prosent av befolkningen vaksineres ukentlig. Samtidig ser vi kraftig oppblussing av viruset i India og Japan. USA leder imidlertid an i gjennomåpningen, og høyt vaksinasjonstempo har gjort at mange delstater allerede har fjernet flere restriksjoner.

Fulle bankkontoer

I USA har arbeidsledige blitt kompensert med direkteoverføringer fra staten. Kombinert med at restriksjoner har ført til lavere forbruk rettet mot opplevelser, ser vi at spareraten har vært høy. Når servicesektoren nå åpnes, står disse midlene klare til å bli brukt. Man ser derfor for seg et kraftig hopp i etterspørselen fremover.

Forbigående inflasjon?

Den kraftige oppdemmede etterspørselen drar opp inflasjonsforventningene, sammen med stigningen vi har sett i råvarepriser. Spørsmålet fremover er hvorvidt disse effektene vil ha en varig innvirkning på inflasjonen. Sentralbankenes hovedhypotese er at dette er forbigående, ettersom man også må se varig lønnsvekst for at inflasjonen skal forbli høy. Skulle dette vise å være feil, kan det bety at pengepolitikken må strammes inn tidligere enn ventet.

Veien videre …

Verdensindeksen MSCI World satte ny alltime-high i april, drevet av gode makrotall. Utsikter til gjenåpning av eurosonen til sommeren drar også med seg vekstforventninger. I sum taler dette for stadig bedre økonomi og selskapsinntjening for aksjer også fremover.

My mother had a saying: 'Kamala, you may be the first to do many things, but make sure you're not the last.'

Kamala Harris