Utsetter innføring svingprising

Storebrand Asset Management har bestemt at de utsetter innføringen av svingprising på sine verdipapirfond. Dette påvirker også Delphi Fondene.

Storebrand Asset Management og Delphi Fondene har tidligere kommunisert at det skal innføres svingprising på sine verdipapirfond. Svingprising er en automatisert ordning som brukes for å beregne transaksjonskostnader ved store tegninger eller innløsninger i verdipapirfondene.

Det var planlagt at Storebrand Asset Management skulle innføre svingprisen fra 1.juni 2021, i tråd med beslutningen tatt på andelseiermøtet 19. november. 

Protokoll fra andelseiermøte 19.november 2020

Oppretter bransjeforum

For kort tid siden ble det besluttet å opprette et brukerforum i regi av Verdipapirfondenes forening (VFF) for å sikre lik praksis i bransjen ved bruk av svingprising. For å sikre god sammenheng med disse diskusjonene i brukerforumet, og eventuelle konklusjoner i form av bransjenormer på dette, vil Storebrand Asset Management utsette implementeringen av svingprising som tidligere kommunisert har vært, 1. juni 2021.

Delphi Fondene vil så fort som mulig komme tilbake med et tidspunkt for implementering av svingprising.